Uwaga! Zapraszamy na naszą nową stronę odpady.dobroszyce.pl na temat nowej ustawy śmieciowej          Uwaga! Zapraszamy na naszą nową stronę odpady.dobroszyce.pl na temat nowej ustawy śmieciowej          Uwaga! Zapraszamy na naszą nową stronę odpady.dobroszyce.pl na temat nowej ustawy śmieciowej
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działka nr 534/1 o pow. 50.400 m2 położona w obrębie Łuczyna objęta księgą

GG.6840.10.2014                                                     Dobroszyce, dnia 03 października 2014 r.

                                    

                                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza                   I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

 

Działka nr 534/1 o pow. 50.400 m2 położona w obrębie Łuczyna objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00084990/2

Nieruchomość objęta planem  zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce  z przeznaczeniem pod wysypisko komunalne, zieleń izolacyjną, drogę dojazdową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  2.044.728,- zł. + podatek VAT 23% tj. 470.287,44 zł.

 

Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej w kwocie 251.502, - zł. Płatne na konto BS Oleśnica 0/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001 do dnia

28 listopada 2014 r.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 03 grudnia 2014  r. o godz. 830 w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14, I piętro.

 

W przypadku uchylenia się od zwarcia umowy-kupna nieruchomości osoba wygrywająca przetarg traci wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 13 I p. Osoba wygrywająca przetarg ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz koszty przygotowania działki do sprzedaży. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 
Email Drukuj PDF

3 PAŹDZIERNIKA PSZOK NIECZYNNY!

Informujemy, iż 3 października Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łuczynie będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Email Drukuj PDF

Europejski Dzień Języków -SP Dobroszyce

CIMG299126 września 2014 - Obchody Europejskiego Dnia Języków w SP imienia Ireny Sendlerowej w Dobroszycach Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy w tym w także i w Polsce. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomości języków, które już znają. Również my w naszej szkole 26 września 2014 roku uczciliśmy ten wspaniały dzień nosząc plakietki w języku angielskim i niemieckim propagujące ideę Europejskiego Dnia Języków, dzięki czemu wiemy, że uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych. W ciągle globalizującym się społeczeństwie umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse - szanse na pracę, szansę na naukę, szanse na lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata. Uczmy się zatem języków!!!

 

CIMG3000CIMG3001CIMG3025

 
Email Drukuj PDF

Dobroszycka Gromada Zuchowa "Wodne Stworki"

Read moreNa terenie Gminy Dobroszyce z ramienia Hufca ZHP Oleśnica działają cztery drużyny zrzeszone w Dobroszyckim Szczepie Harcerskim. Jego komendantką jest phm. Marlena Piotrowska, a jej zastępczynią pwd. Aleksandra Czapla. Dobroszyckie drużyny zrzeszają zuchy i harcerzy z każdego pionu metodycznego. Hufiec Oleśnica cieszy się sympatią władz miasta Oleśnica, gminy Oleśnica i gminy Dobroszyce, czego wyrazem jest m.in. udział burmistrza Oleśnicy, pana Jana Bronsia, oraz wójta gminy Dobroszyce, pana Jana Głowy, w Radzie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Oleśnickiej.

 

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Dobroszyce

ZAPRASZAM NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2014r. /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 1600 W GIMNAZJUM GMINNYM W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ  3.

Porządek obrad:

Zmieniony: Wtorek, 16 Wrzesień 2014 14:23 Więcej…
 


Strona 1 z 72

Kalendarium

Pażdziernik 2014
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Ulti Clocks content