Szukaj:

Organy Gminy
Uchwały Rady Gminy Dobroszyce
Młodzieżowa Rada Gminy Dobroszyce
Urząd Gminy Dobroszyce
Organizacja i dzialanie samorządu
Gminne jednostki organizacyjne
Mienie komunalne
Ważne akty prawa miejscowego
Przetargi i ogłoszenia
Wnioski i karty usług publicznych
Postępowania w sprawie wydania Decyzji Środowiskowych
Obwieszczenia
Budżet Gminy
Nabór na wolne stanowisko pracy
Zagospodarowanie przestrzenne
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory samorządowe
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Strategia Rozwoju Gminy Dobroszyce
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Uchwały rady - rok 2015
StatystykiIndeks | Gminne jednostki organizacyjne | Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. | Budżet Gminy Dobroszyce na 2007 r. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Odwiedzin: 98

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

56 – 410 Dobroszyce, ul. Rynek 21, 

tel. 71-399-12-57
e – mail: ops@post.pl
www.gopsdobroszyce.naszops.pl 

Kierownik Ośrodka: – Agnieszka Szewczyk
Główny księgowy:  - Anna Lewandowska
Pracownicy socjalni:
          - Ewa Samiec
          - Sylwia Kopacka
          - Aleksandra Hajduk 
Pracownik ds. świadczeń rodzinnych Agata Borska


Wybierz interesujący temat:
zasiłki i pozostałe formy pomocy-warunki otrzymania
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wyniki naboru na Głównego Księgowego w GOPS
Informacja o unieważnieniu konkursu
Nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy
Informacja o wyniku naboru
Rozstrzygnięcie konkursu na Głównego Księgowego GOPS