Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

"Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"

29-06-2020

"Wymiana  źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"

 

Gmina Dobroszyce wraz z Gminą Wąsosz i Gminą Jemielno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pt. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy ”. Zarząd województwa dolnośląskiego 16 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na projekty związane z wymianą źródeł ciepła w regionie.

Z całej przyznanej puli Gmina Dobroszyce otrzymała około 2,5 mln zł na realizację w/w zadania

Poziom dofinansowania dla wnioskującego grantobiorcy wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość grantu, o który będą mogli starać się mieszkańcy to 35 000 zł na 1 gospodarstwo domowe. Nie więcej jednak niż 15 000 zł do instalacji gazowych i kotłów na biomasę oraz do 35 000 zł na pozostałe typy instalacji.

 

O uzyskanie grantu mogą się ubiegać osoby będące:

właścicielem domów jednorodzinnych, właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych, najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych. Projekt jest skierowany także do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy TBS.

Granty można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na:

▶ źródło ciepła wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii: piece gazowe, pompy ciepła, kotły na biomasę, ogrzewanie elektryczne;

▶ inny kocioł, który będzie spalał paliwa gazowe (wymianie nie podlegają dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe), jego montaż musi skutkować obniżeniem emisji CO2 w stosunku do stanu sprzed inwestycji co najmniej o 30%;

▶ źródło / źródła zasilane energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne kotły CO) i z założenia zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą;

▶ kocioł / piec podłączony do sieci ciepłowniczej.

Jakie warunki w zakresie instalacji ekologicznych źródeł ciepła trzeba spełnić?

▶ wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie ma prowadzić do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5;

▶ w każdym budynku/mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią;

▶ moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona zostanie tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku/mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła;

▶ maksymalna wartość zapotrzebowania na energię pierwotną EP < 450 kWh/(m2*rok).

Warunki do spełnienia w przypadku wymiany kotłów w budynkach historycznych (zabytkach) bez konieczności spełnienia warunków odnośnie wskaźnika EP:

▶ wcześniejsza wymiana w domu/mieszkaniu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)], potwierdzona audytem lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.);

▶ wcześniejsze ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm;

▶ zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.

Kryteria punktowe:

▶ szczegóły odnośnie za co przyznawane będą punkty zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej realizowanego projektu;

▶ w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje data i godzina złożenia wniosku;

▶ przed podpisaniem umowy Grantobiorca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji;

▶ wymiana źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania i grantodawca może wymagać od Grantobiorców oświadczeń o zgodzie na ich ponoszenie;

▶ Grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie;

▶ po zakwalifikowaniu Grantobiorcy do projektu Grantodawca zleci wybranej firmie opracowanie uproszczonego audytu energetycznego. (będzie to koszt kwalifikowany projektu).

Warunki dla Grantobiorcy

▶ wkład własny Grantobiorcy: 15% wartości kosztów kwalifikowalnych;

▶ Grantobiorca zobowiązuje się nie dokonywać nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów lub paliw nie dopuszczonych w konkursie jak węgiel czy olej opałowy (np. dorobiony dodatkowy ruszt);

▶ Grantobiorca zobowiązuje się użytkować dofinansowane źródło energii jako podstawowe źródło ciepła w obiekcie.

 

Granty przekazywane będą Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji (Grantobiorca zobowiązany jest do zapłacenia za instalację z własnych środków, a refundację otrzyma po zaakceptowaniu przez Grantodawcę wniosku o płatność).

Termin składania wniosków: 8-30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie z programu:

RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 działanie 3.3.1e  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI-324/18 Projekty grantowe. Nr konkursu RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs horyzontalny OSI-324/18.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.