• Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce

Strona główna Sołectwa Siekierowice
Email Drukuj PDF

Siekierowice

DANE HISTORYCZNE:

Poprzednie nazwy miejscowości:

1785r. - Schickerwiz
1845r. - 1937r. - Schickerwitz

 

Historia wsi i dóbr:

W 1785r. Siekierowice posiadają dwóch właścicieli, folwark, młyn wodny oraz 124 mieszkańców, wśród których jest15 ogrodników i 1 chałupnik.

W 1845r. majątek w Siekierowicach stawowi majorat. Na jego terenie znajduje się szkoła ewangelicka, pałac i folwark, młyn wodny, gorzelnia, browar oraz hodowla 450 merynosów. 20 budynków mieszkalnych zamieszkują 173 osoby, wśród nich 10 katolików i 1 handlarz.

W 1891r. wieś stanowi majątek rycerski objęty majoratem. Dobra w Siekierowicach maja powierzchnię 153 ha, w tym 124 ha łąk. Wiodące znaczenie ma hodowla koni i bydła.

W 1912r. majorat, oprócz Siekierowic, obejmuje także miejscowości: Cichorzów (Rotherinne), Świątniki (Schwundnig) z folwarkiem Heidewinkel, Czartowice (Tschertwitz). Powierzchnia tych dóbr jest równa 675 ha.

W 1937r. Siekierowice stanowią majątek rycerski wraz z Cichorzowem (Rotherinne). Dobra te obejmują 562 ha ziemi, w tym 380 ha pól i 27 ha łąk.

 

Wykaz znanych ze źródeł właścicieli wsi i dóbr:

1785r. - von Eben, von Strachwiz

1845r. - Eugen Karl Georg Ludwik baron von Puttkamer

1891r. - Agathon von Puttkamer

1912r. - właściciel: Wolfgang Freiherr von Puttkamer, dzierżawca: P. Mindner

1937r. - Eberhard Freiherr von Puttkamer

 

UKŁAD PRZESTRZENNY MIEJSCOWOŚCI:

Miejscowość składa się obecnie z czterech pierwotnie niezależnych wsi: Krotowic i Czartowic (obecnie przysiółki), Schwunderwitz (Siekierowice II - brak odpowiednika polskiego) i Siekierowic właściwych ( Siekierowice I).

Siekierowice I.

Wieś folwarczna; zabudowania rozlokowane wzdłuż krótkiej drogo dojazdowej do majątku. Duży folwark, zachowany obecnie jedynie fragmentarycznie, skupiony wokół prostokątnego majdanu. W północnej części wsi rozległy park, którego zachodnią granicę wyznacza droga z jednostronną zabudową.

Siekierowice II.

Rozległa wieś przyfolwaryczna. W centralnej części wsi znajduje się zespół parkowo- dworski. Założenie folwarczne zorganizowane w oparciu o prostokątny majdan, którego północne skrzydło stanowi dwór. Zabudowa wsi rozlokowana po obu stronach krótkiej drogi zamykającej od północy obszar parku.

 

USTALENIA KONSERWATORSKIE:

Rejestr zabytków.

W Siekierowicach I i II brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

Strefy i obszary ochrony konserwatorskiej.

Strefą „B" ochrony konserwatorskiej objęto historyczną zabudowę wraz z założeniami parkowymi i folwarcznymi w obu częściach wsi (Siekierowice Ii II).

Strefą „W" ochrony reliktów archeologicznych objęto grodzisko w parku, na którym znajduje się kaplica grobowa.

Obie części wsi objęto strefą „K" ochrony krajobrazu kulturowego.

Wyznaczono strefę „OW" obserwacji archeologicznej dla miejscowości. Ochroną objęto teren założenia parkowego.

 

CICHORZÓW

 

DANE HISTORYCZNE:

Poprzednie nazwy miejscowości:

1785r. - 1932r. - Rotherinne

 

Historia wsi i dóbr:

W 1785r. Cichorzów posiada folwark i młyn wodny oraz 63 mieszkańców, w tym 7 ogrodników.

W 1845r. we wsi znajduje się folwark, 2 młyny, w tym 1 wodny i gospoda. W 12 budynkach mieszkalnych żyje 12 ewangelików.

W 1891r. Cichorzów stanowi majątek rycerski o powierzchni 134 ha, w tym 106 ha pól. Wiodące znaczenie ma hodowla koni, bydła i owiec.

W 1912r. i w 1937r. majątek ten wchodzi w skład dóbr w Siekierowicach.

 

Wykaz znanych ze źródeł właścicieli wsi i dóbr

1740r. - graf von Sandrezky

1785r. - Konrad von Heugel

1845r. - Eugen Karl Georg Ludwig baron von Puttkammer

1891r. - Agathon von Puttkamer z Siekierowic (Schickerwitz)

1912r. - właściciel: Wolfgang Freiherr von Puttkamer, dzierżawca: P. Minder

1937r. - Eberhard Freiherr von Puttkamer

 

UKŁAD PRZESTRZENNY MIEJSCOWOŚCI:

Wieś folwarczna. Centrum wsi stanowi folwark, którego zabudowania, skupiona wzdłuż niewielkiego majdanu, oddzielone są drogą na linii wschód- zachód od zabudowań wsi po południowej stronie drogi. Zabudowa wsi złożona z niewielkich domostw rozrzuconych swobodnie wzdłuż drogi. Na południe od wsi, w zakolu drogi z Siekierowic do Dobroszyc zachowane zabudowania młyna wodnego wraz z instalacjami wodnymi (staw retencyjny, przepust, jaz).

 

USTALENIA KONSERWATORSKIE:

Rejestr zabytków.

W Cichorzowie brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

Strefy i obszary ochrony konserwatorskiej.

Strefą „B" ochrony konserwatorskiej obejmuje zabudowania młyna wraz z instalacjami wodnymi.

Cała miejscowość znajduje się w wielkoobszarowej strefie „K" ochrony krajobrazu kulturowego.


Ilość mieszkańców: 384
Powierzchnia (ha): 866
Imię i nazwisko sołtysa: Marek Lechański
Adres, telefon: Siekierowice 40, tel. 31-55-464

 

palac3Siekierowice


 


  Wstecz

Kalendarium

Kwiecień 2015
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Ulti Clocks content