Uwaga! Zapraszamy na naszą nową stronę odpady.dobroszyce.pl na temat nowej ustawy śmieciowej          Uwaga! Zapraszamy na naszą nową stronę odpady.dobroszyce.pl na temat nowej ustawy śmieciowej          Uwaga! Zapraszamy na naszą nową stronę odpady.dobroszyce.pl na temat nowej ustawy śmieciowej
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce
 • Dobroszyce

Strona główna Sołectwa Siekierowice
Email Drukuj PDF

Siekierowice

DANE HISTORYCZNE:

Poprzednie nazwy miejscowości:

1785r. - Schickerwiz
1845r. - 1937r. - Schickerwitz

 

Historia wsi i dóbr:

W 1785r. Siekierowice posiadają dwóch właścicieli, folwark, młyn wodny oraz 124 mieszkańców, wśród których jest15 ogrodników i 1 chałupnik.

W 1845r. majątek w Siekierowicach stawowi majorat. Na jego terenie znajduje się szkoła ewangelicka, pałac i folwark, młyn wodny, gorzelnia, browar oraz hodowla 450 merynosów. 20 budynków mieszkalnych zamieszkują 173 osoby, wśród nich 10 katolików i 1 handlarz.

W 1891r. wieś stanowi majątek rycerski objęty majoratem. Dobra w Siekierowicach maja powierzchnię 153 ha, w tym 124 ha łąk. Wiodące znaczenie ma hodowla koni i bydła.

W 1912r. majorat, oprócz Siekierowic, obejmuje także miejscowości: Cichorzów (Rotherinne), Świątniki (Schwundnig) z folwarkiem Heidewinkel, Czartowice (Tschertwitz). Powierzchnia tych dóbr jest równa 675 ha.

W 1937r. Siekierowice stanowią majątek rycerski wraz z Cichorzowem (Rotherinne). Dobra te obejmują 562 ha ziemi, w tym 380 ha pól i 27 ha łąk.

 

Wykaz znanych ze źródeł właścicieli wsi i dóbr:

1785r. - von Eben, von Strachwiz

1845r. - Eugen Karl Georg Ludwik baron von Puttkamer

1891r. - Agathon von Puttkamer

1912r. - właściciel: Wolfgang Freiherr von Puttkamer, dzierżawca: P. Mindner

1937r. - Eberhard Freiherr von Puttkamer

 

UKŁAD PRZESTRZENNY MIEJSCOWOŚCI:

Miejscowość składa się obecnie z czterech pierwotnie niezależnych wsi: Krotowic i Czartowic (obecnie przysiółki), Schwunderwitz (Siekierowice II - brak odpowiednika polskiego) i Siekierowic właściwych ( Siekierowice I).

Siekierowice I.

Wieś folwarczna; zabudowania rozlokowane wzdłuż krótkiej drogo dojazdowej do majątku. Duży folwark, zachowany obecnie jedynie fragmentarycznie, skupiony wokół prostokątnego majdanu. W północnej części wsi rozległy park, którego zachodnią granicę wyznacza droga z jednostronną zabudową.

Siekierowice II.

Rozległa wieś przyfolwaryczna. W centralnej części wsi znajduje się zespół parkowo- dworski. Założenie folwarczne zorganizowane w oparciu o prostokątny majdan, którego północne skrzydło stanowi dwór. Zabudowa wsi rozlokowana po obu stronach krótkiej drogi zamykającej od północy obszar parku.

 

USTALENIA KONSERWATORSKIE:

Rejestr zabytków.

W Siekierowicach I i II brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

Strefy i obszary ochrony konserwatorskiej.

Strefą „B" ochrony konserwatorskiej objęto historyczną zabudowę wraz z założeniami parkowymi i folwarcznymi w obu częściach wsi (Siekierowice Ii II).

Strefą „W" ochrony reliktów archeologicznych objęto grodzisko w parku, na którym znajduje się kaplica grobowa.

Obie części wsi objęto strefą „K" ochrony krajobrazu kulturowego.

Wyznaczono strefę „OW" obserwacji archeologicznej dla miejscowości. Ochroną objęto teren założenia parkowego.

 

CICHORZÓW

 

DANE HISTORYCZNE:

Poprzednie nazwy miejscowości:

1785r. - 1932r. - Rotherinne

 

Historia wsi i dóbr:

W 1785r. Cichorzów posiada folwark i młyn wodny oraz 63 mieszkańców, w tym 7 ogrodników.

W 1845r. we wsi znajduje się folwark, 2 młyny, w tym 1 wodny i gospoda. W 12 budynkach mieszkalnych żyje 12 ewangelików.

W 1891r. Cichorzów stanowi majątek rycerski o powierzchni 134 ha, w tym 106 ha pól. Wiodące znaczenie ma hodowla koni, bydła i owiec.

W 1912r. i w 1937r. majątek ten wchodzi w skład dóbr w Siekierowicach.

 

Wykaz znanych ze źródeł właścicieli wsi i dóbr

1740r. - graf von Sandrezky

1785r. - Konrad von Heugel

1845r. - Eugen Karl Georg Ludwig baron von Puttkammer

1891r. - Agathon von Puttkamer z Siekierowic (Schickerwitz)

1912r. - właściciel: Wolfgang Freiherr von Puttkamer, dzierżawca: P. Minder

1937r. - Eberhard Freiherr von Puttkamer

 

UKŁAD PRZESTRZENNY MIEJSCOWOŚCI:

Wieś folwarczna. Centrum wsi stanowi folwark, którego zabudowania, skupiona wzdłuż niewielkiego majdanu, oddzielone są drogą na linii wschód- zachód od zabudowań wsi po południowej stronie drogi. Zabudowa wsi złożona z niewielkich domostw rozrzuconych swobodnie wzdłuż drogi. Na południe od wsi, w zakolu drogi z Siekierowic do Dobroszyc zachowane zabudowania młyna wodnego wraz z instalacjami wodnymi (staw retencyjny, przepust, jaz).

 

USTALENIA KONSERWATORSKIE:

Rejestr zabytków.

W Cichorzowie brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

Strefy i obszary ochrony konserwatorskiej.

Strefą „B" ochrony konserwatorskiej obejmuje zabudowania młyna wraz z instalacjami wodnymi.

Cała miejscowość znajduje się w wielkoobszarowej strefie „K" ochrony krajobrazu kulturowego.


Ilość mieszkańców: 384
Powierzchnia (ha): 866
Imię i nazwisko sołtysa: Marek Lechański
Adres, telefon: Siekierowice 40, tel. 31-55-464

 

palac3Siekierowice


 


  Wstecz

Kalendarium

Marzec 2015
P W Ś C P S N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Ulti Clocks content