Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

ZWOŁANIE XXXI SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

21-06-2017

ZWOŁANIE XXXI SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

RADA GMINY DOBROSZYCE

 

            P-ROII.0002.4.2017              

                   

ZWOŁUJĘ XXXI SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 29 CZERWCA  2017 R. /CZWARTEK/ O GODZ. 16:00 W AULI GIMNAZJUM GMINNEGO W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 3

 

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu Oleśnickiego w celu zapoznania z bieżącymi sprawami Gminy Dobroszyce.

4. Informacja dotycząca przygotowania szkół z terenu Gminy Dobroszyce do wdrożenia reformy oświatowej. 

5. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobroszyce na lata 2017-2023,

b)      w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok,

c)      w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego położonego w Dobroszycach oraz Regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej,

d)      w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Dobroszyce w miejscowościach Łuczyna i Siekierowice,

e)      w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

f)       zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dobroszyce w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

6. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

a)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

7. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

8. Zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

a)      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dobroszyce z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.