Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Zapytanie Ofertowe -Dostawa urządzeń komputerowych i multimedialnych dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

30-10-2017

Zapytanie Ofertowe -Dostawa urządzeń komputerowych i multimedialnych dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

 

Zamawiający: Gmina Dobroszyce
Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16
 
☎ 071 314-11-67,  071 314-12-10; fax 0 71 314-12-76
sekretariat@dobroszyce.pl    www.dobroszyce.pl
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 30.10.2017 r.
Gmina Dobroszyce poszukuje wykonawcę zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro 
Znak sprawy: DW.271.8.2017

Zamawiający:

Gmina Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16
tel. (0-71) 31-41-167 wew. 25  lub 31-41-173 wew. 25 
fax: (0-71) 31-41-276

Nazwa zamówienia:

dostawa urządzeń komputerowych i multimedialnych dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

1. Zakres zamówienia: 

 

Specyfikacja zawarta w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Miejsce dostawy: siedziba przedszkola, ul. Nowosiedlicka 1, 56-410 Dobroszyce.

 

2.Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Główny przedmiot zamówienia: kod wg CPV: 

30200000-1 Urządzenia komputerowe

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny i podobny

30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące

4. Minimalny okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę: 24 miesiące

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego określa Regulamin zapytania ofertowego, który można uzyskać na stronie internetowej Gminy Dobroszyce: http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,255.html 

oraz na stronie: bazakonkurencyjnocsi.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2017r., lecz nie wcześniej niż 1 grudnia 2017r.. 

Uprawnioną osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: doradca Wójta Wojciech Cieśliński.

6. Informacje na temat treści oferty oraz sposobu oceny:
Oferta powinna być oznaczona napisem: Oferta na: dostawę urządzeń komputerowych i multimedialnych dla nowo otwartych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

 Nie otwierać przed dniem 13.11.2017r., godz. 10.10

Oferty należy składać w Urzędzie  Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16 w pokoju nr 4 (Biuro podawcze)
w terminie do 13.11.2017r. do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad (pokój nr 14) Urzędu Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16 w dniu 13.11.2017r., godzina 1010.

Oferty, które spełnią wymagania Regulaminu zapytania ofertowego, oceniane będą wg kryterium: określonego w cz. V pkt. 2 Regulaminu.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określa Regulamin zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

                                 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.