Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Zapytanie na dostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne

13-11-2017

Zapytanie na dostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu  w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne

Zamawiający: Gmina Dobroszyce

Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16

 

( 071 314-11-67,  071 314-12-10; fax 0 71 314-12-76

-sekretariat@dobroszyce.pl    ý www.dobroszyce.pl

 

Komunikat z dnia 14.11.2017 r.

W dniu dzisiejszym zmieniono termin składania ofert poprzez jego wydłużenie o 1 dzień, czyli do 22 listopada 2017roku. 
Nie obowiązuje plik pn.

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu 

w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne 

OGŁOSZENIE Z DNIA 13.11.2017 r.

Gmina Dobroszyce poszukuje wykonawcę zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

Znak sprawy: DW.271.10.2017

Zamawiający:

Gmina Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16
tel. (0-71) 31-41-167 wew. 25  lub 31-41-173 wew. 25 
fax: (0-71) 31-41-276

Nazwa zamówienia:

Dostawa wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne.

1. Zakres zamówienia:

 

Specyfikacja zawarta w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Miejsce dostawy: siedziba Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu, Dobrzeń 9A, 56-410 Dobroszyce.

 

2.Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Główny przedmiot zamówienia: kod wg CPV:

 

30200000-1 Urządzenia komputerowe

 

Dodatkowe kody CPV przedmiotu zamówienia:

30213100-6 Komputery przenośne

30232100-5 Drukarki i plotery

32413100-2 Rutery sieciowe

38652120-7 Projektory wideo

32360000-4 Urządzenia komunikacji wewnętrznej

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

30237280-5 Akcesoria zasilające

32420000-3 Urządzenia sieciowe

48822000-6 Serwery komputerowe

32421000-0 Okablowanie sieciowe

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

32333200-8 Kamery wideo

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo

30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów (stacja dokująca)

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

 

4. Minimalny okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę: 24 miesiące

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego określa Regulamin zapytania ofertowego, który można uzyskać na stronie internetowej Gminy Dobroszyce: http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,255.html

oraz na stronie: bazakonkurencyjnocsi.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 19 grudnia 2017r..

Uprawnioną osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: doradca Wójta Wojciech Cieśliński.

6. Informacje na temat treści oferty oraz sposobu oceny:
Oferta powinna być oznaczona napisem: Oferta na: dostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne. Nie otwierać przed dniem 21.11.2017r., godz. 14.10

Oferty należy składać w Urzędzie  Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16 w pokoju nr 4 (Biuro podawcze)
w terminie do 21.11.2017r. do godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad (pokój nr 14) Urzędu Gminy Dobroszyce 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16 w dniu 21.11.2017r., godzina 1410.

Oferty, które spełnią wymagania Regulaminu zapytania ofertowego, oceniane będą wg kryterium: określonego w cz. V pkt. 2 Regulaminu.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określa Regulamin zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zapytanie na dostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu  w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczneObowiązuje plik pn. Zapytanie ofertowenadostawę wyposażenia Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu w narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK) oraz pomoce dydaktyczne. Korekta terminu składania ofert z 21 na 22.11.2017" Zmiany zakreślono kolorem żółtym w punktach: 4.14, 5.1 oraz 7 Części I Zapytania.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.