Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

ZWOŁANIE XXXVI SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

30-11-2017

ZWOŁANIE XXXVI SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

RADA GMINY DOBROSZYCE

 

            RO-II.0002.9.2017              

 

                   

ZWOŁUJĘ XXXVI SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 30  LISTOPADA  2017 R. /CZWARTEK/ O GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5

 

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy na 2018 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a)     w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

b)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,

c)     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,

d)    w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

e)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach,

f)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dobrzeniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Dobrzeniu,

g)    w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV-220/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XXVII-103/2016 z dnia 31.03.2016 r w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce

h)    zmieniająca uchwałę Nr XX-126/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

 

 

 

Dobroszyce, dnia 23.10.2017 r.

 

 

RADA GMINY DOBROSZYCE

 

            P-ROII.0002.7.2017              

 

                   

ZWOŁUJĘ XXXIV SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 26  PAŹDZIERNIKA  2017 R. /CZWARTEK/ O GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5

 

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Oleśnicy, Kierownikiem Posterunku Policji w Dobroszycach, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz z Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach.
 4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobroszyce,

b)    w sprawie zmiany uchwały nr VII-38/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dobroszyce,

c)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2017-2023,

d)    w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok,

i)      w sprawie zmiany uchwały nr XXVII-103/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.