Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

XXXVII SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

27-12-2017

 XXXVII SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

RADA GMINY DOBROSZYCE

 

            RO-II.0002.10.2017              

 

                   

ZWOŁUJĘ XXXVII SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 28  GRUDNIA  2017 R. /CZWARTEK/ O GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5

 

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobroszyce na lata 2018- 2020 r.

b)    w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dobroszyce na lata 2017 - 2025

c)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,

d)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2017 - 2023

e)     w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

f)     w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2018-2025,

g)    w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Dobroszyce na 2018 r.,

h)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wołów,

i)      w sprawie zmiany uchwały nr XXVII-103/2016 z dnia 31.03.2016 r w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce,

j)      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobroszyce.

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.