Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

ZWOŁANIE XL SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

21-03-2018

ZWOŁANIE XL SESJI RADY GMINY DOBROSZYCERADA GMINY DOBROSZYCE

 

            RO-II.0002.3.2018              

 

                   

ZWOŁUJĘ XL SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 28 MARCA 2018 R. /ŚRODA/ O GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5

 

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  3. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych  komisji stałych Rady Gminy,

b)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Miodary,

c)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Dobroszyce,

d)    w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w obrębie Sadków,

e)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,

f)     w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach,

g)    w sprawie zasad udzielenia  i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce,

h)    w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobroszyce w 2018 roku,

i)      w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie realizacji operacji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz  z niezbędną infrastrukturą,

j)      w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Dariusz Palma

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.