Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

ZWOŁANIE XLII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

23-05-2018

ZWOŁANIE XLII SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE
RADA GMINY DOBROSZYCE

 

            RO-II.0002.5.2018              

                   

ZWOŁUJĘ XLII SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 30 MAJA 2018 R. /ŚRODA/ O GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5

 

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Spotkanie z Prezesem Gminnej Gospodarki Komunalnej. Przedstawienie stawek za wodę i odprowadzanie ścieków.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

5. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu opieki Zdrowotnej w Dobroszycach za 2017 rok oraz o podziale wyniku finansowego za rok 2017,

b)    w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-177/2017 Rady Gminy Dobroszyce i Uchwały Nr XXVI-163/2016 Rady Gminy Dobroszyce,

c)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Dobroszyce i Nowosiedlice,

d)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Dobroszyce, Strzelce i Miodary,

e)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bartków,

f)     zmieniająca uchwałę Nr XXVII-182/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

g)    w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

h)    w sprawie przekazania skargi na działalność Wójta Gminy Dobroszyce,

i)      w sprawie przekazania projektu w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

j)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

k)    zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Dobra,

l)      w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2017 rok.

a)     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

7. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

 

 

 

 

 

 

8. Zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

a)     Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dobroszyce z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Dariusz Palma

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.