Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

STOP! SMOG!

26-07-2018

STOP! SMOG!

Od 1 lipca 2018r. na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która reguluje jakość i gatunek dopuszczonego do użytku opału oraz wymagań co do dopuszczonych do zastosowania źródeł ciepła.

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 8.12.2017r. poz. 5155) od 1 lipca 2018r. na terenie województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Na mocy uchwały, stopniowo, najpóźniej do 2028r., mają zostać wyeliminowane wszelkie źródła ciepła, które mogę niekorzystnie wpływać na środowisko. 

Uchwała odnosi się do instalacji, które dostarczają ciepła do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza w szczególności kotłów, pieców oraz kominków. 

Od 1 lipca 2018r. w wymienionych wyżej instalacjach obowiązuje zakaz stosowania:

mułów i fotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, 

- biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Od 1 lipca 2018r. w instalacjach oddanych do eksploatacji po 30 czerwca 2018r.  kotły muszą spełniać wymagania emisyjne cząstek stałych (pyłu) nie przekraczających granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości: 

- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, 

- 60 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

W przypadku dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości: 

- 20 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet,  

- 40 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet i dla kuchenek,  

- 50 mg/m³ emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania, 

  •   Po 1 lipca 2018 r. - zakazuje się wprowadzanie do sprzedaży i użytkowania kotów z rusztem awaryjnym, wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. 
  •   od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, niespełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012. 
  •    od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji niespełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości użytkowania instalacji klasy 3 i 4).
  •    W przypadku kominków dopuszcza się możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu, np. elektrofiltrów.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.