Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

ZAPROSZENIE NA IV SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE

16-01-2019

ZAPROSZENIE  NA IV SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE

RADA GMINY DOBROSZYCE
 
            RO-II.0002.1.2019             

                   

ZAPRASZAM IV SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 24 STYCZNIA 2019 R. /CZWARTEK/ O GODZ. 16:00W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwał:

 

a)     Uchwała Nr IV-28/2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Dobroszyce na 2019 rok,

b)    Uchwała Nr IV-29/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminny Dobroszyce na 2019 rok,

c)     Uchwała Nr IV-30/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Dobroszyce na 2019 rok, 

d)    Uchwała Nr IV-31/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Dobroszyce na 2019 rok,

e)     Uchwała Nr IV-32/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2019 rok,

f)    Uchwała Nr IV-33/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-143/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bartków,

g)   Uchwała Nr IV-34/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-144/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Białe Błoto, 

h)   Uchwała Nr IV-35/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-145/2009 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobra,

i)     Uchwała Nr IV-36/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-146/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobrzeń,

j)     Uchwała Nr IV-37/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-147/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobroszyce,

k)    Uchwała Nr IV-38/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-148/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łuczyna,

l)     Uchwała Nr IV-39/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-149/2009 z dnia 17 września 2009 r.. w sprawie nadania statutu sołectwu Malerzów,

m)   Uchwała Nr IV-40/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-150/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mękarzowice,

n)    Uchwała Nr IV-41/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-151/2009 z dnia 17 września 2009 r.. w sprawie nadania statutu sołectwu Miodary,

  • o)    Uchwała Nr IV-42/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-152/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowica,

p)    Uchwała Nr IV-43/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-153/2009 z dnia 17 września 2009 r.. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowosiedlice,

q)    Uchwała Nr IV-44/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-154/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sadków,

r)     Uchwała Nr IV-45/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-155/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Siekierowice,

s)     Uchwała Nr IV-46/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-156/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Strzelce,

t)     Uchwała Nr IV-47/2019 zmieniająca uchwałę nr XXXVII-180/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Holendry

u)    Uchwała Nr IV-48/2019 w sprawie podziału sołectwa Strzelce,

v)    Uchwała Nr IV-49/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019,

w)   Uchwała Nr IV-50/2019 - w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy  Dobroszyce „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

x)    Uchwała Nr IV-51/2019 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023,

y)    Uchwała Nr IV-52/2019 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023,

z)     Uchwała Nr IV-53/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą,

aa)  Uchwała Nr IV-54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych                   w obrębach Dobroszyce i Łuczyna.

bb)Uchwała Nr IV-55/2019 zmieniająca uchwałę Nr XX-125/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości                 i porządku na terenie Gminy Dobroszyce

 

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami. 
  2. Interpelacje i zapytania. 
  3. Wolne wnioski i komunikaty. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Dariusz Palma

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.