Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

ZWOŁANIE VI SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

13-03-2019

ZWOŁANIE VI SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE

RADA GMINY DOBROSZYCE

            RO-II.0002.3.2019     

        

                                                                                            

ZWOŁUJĘ  VISESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ21 MARCA 2019 R. /CZWARTEK/ O GODZ. 16:00W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy Panią Marzeną Graczyk.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwał:

 

a)    Uchwała Nr VI –  43/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-143/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bartków;

b)    Uchwała Nr VI – 44/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-144/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Białe Błoto;

c)    Uchwała Nr VI – 45/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-145/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobra;

d)    Uchwała Nr VI – 46/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-146/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrzeń;

e)    Uchwała Nr VI – 47/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-147/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobroszyce;

f)     Uchwała Nr VI – 48/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-148/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Łuczyna;

g)    Uchwała Nr VI – 49/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-149/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Malerzów;

h)    Uchwała Nr VI – 50/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-150/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mękarzowice;

i)     Uchwała Nr VI – 51/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-151/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miodary;

j)     Uchwała Nr VI – 52/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-152/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowica;

k)    Uchwała Nr VI – 53/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-153/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowosiedlice;

l)     Uchwała Nr VI – 54/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-154/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sadków;

m)  Uchwała Nr VI – 55/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-155/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Siekierowice;

n)    Uchwała Nr VI – 56/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX-156/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Strzelce;

  • o)    Uchwała Nr VI – 57/2019 zmieniająca uchwałę nr XXXVII-180/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Holendry;

p)    Uchwała Nr VI – 58/2019 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Dobroszyce i Łuczyna dla części A;

q)    Uchwała Nr VI – 59/2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Dobroszyce;

r)     Uchwała Nr VI – 60/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobroszyce;

s)    Uchwała Nr VI – 61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą;

t)     Uchwała Nr VI – 62/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroszyce w 2019 roku;

u)    Uchwała Nr VI – 63/2019 w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

 Dobroszyce na lata 2019 -2027;

v)    Uchwała Nr VI – 64/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok;

w)  Uchwała Nr VI – 65/2019 w sprawie emisji obligacji;

x)    Uchwała Nr VI – 66/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

 sołeckiego w budżecie Gminy Dobroszyce;

y)    Uchwała Nr VI – 67/2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dobroszyce.

 

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami. 
  2. Interpelacje i zapytania. 
  3. Wolne wnioski i komunikaty.
  4. Ślubowanie Sołtysów.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Dariusz Palma

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.