Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego „CHMURA 2019”

05-04-2019

Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego „CHMURA 2019”

Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzony zostanie praktyczny trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie całego powiatu oleśnickiego pod kryptonimem „CHMURA 2019”. Celem treningu jest praktyczne sprawdzenie rozwiązań w zakresie działań interwencyjnych w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, ujętych w „Planie wydawania tabletek jodku potasu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Dobroszyce”. Podczas treningu nie będą emitowane sygnały akustyczne z wykorzystaniem syren.
W treningu wezmą udział Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiczna w Oleśnicy, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Urzędy Miast i Gmin powiatu oleśnickiego oraz podmioty lecznicze rozwijające punkty wydawania tabletek.
W treningu nie uczestniczą mieszkańcy.

Apel do mieszkańców Gminy Dobroszyce.

W związku z treningiem „CHMURA 2019” na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy Dobroszyce zamieszczone zostaną informacje dla mieszkańców, dotyczące zasad zachowania się podczas zagrożenia radiacyjnego oraz rejonów obsługiwanych przez poszczególne punkty wydawania tabletek w gminie.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami, gdyż stanowią one odzwierciedlenie zaplanowanych działań w przypadku realnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

TRENING NIE ZOSTAŁ ZAPLANOWANY ZE WZGLĘDU
NA ZWIĘKSZONE RYZYKO  WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO - WYNIKA Z DZIAŁAŃ PLANISTYCZNYCH!
Podstawa:
-  Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Oleśnickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 5 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu oleśnickiego pk. „CHMURA 2019”

-  Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Dobroszyce  Szefa Obrony Cywilnej Gminy - z dnia 03.04.2019r. w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu oleśnickiego pk. „CHMURA 2019”

-      Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Oleśnickiego na rok 2019

-         Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019.
Wójt Gminy Dobroszyce Artur CiosekInformacja dla mieszkańców gminy Dobroszyce o przedsięwzięciach realizowanych w gminie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (np. po ataku jądrowym, detonacji ładunku jądrowego przez terrorystów, w wyniku krytycznego (niepomyślnego) rozwoju sytuacji po awarii w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski), na terenie gminy zaplanowano podjęcie działań profilaktycznych polegających na wydawaniu tabletek jodku potasu, w wyznaczonych dla mieszkańców punktach dystrybucji.

Zgodnie z decyzją Konsultanta Krajowego w dziedzinie endokrynologii, tabletki jodowe będą podawane osobom z wymienionych niżej grup ryzyka, za wyjątkiem młodzieży od 17 do 18 roku życia i dorosłych do lat 40. Z grupy tej tabletki jodowe mogą otrzymać jedynie te osoby, u których z jakichś powodów zdrowotnych będzie potrzeba zastosowania profilaktyki jodowej w przypadku skażenia radiacyjnego. Stanie się tak wyłącznie w oparciu o indywidualne decyzje lekarskie.

Grupy ryzyka:
I.                Noworodki i niemowlęta do 3 m-ca życia;
II.              Niemowlęta powyżej 3 m-ca życia i dzieci do lat 2;
III.             Dzieci od 2 do 6 roku życia;
IV.             Dzieci powyżej 6 roku i młodzież do lat 16;
V.              Kobiety w ciąży;
VI.             Młodzież od 17 do 18 roku życia i dorośli do lat 40.

Przewidywana ilość tabletek dla poszczególnych grup:
I.               0,5 tabletki;
II.             1 tabletka;
III.           2 tabletki;
IV.            4 tabletki;
V.             4 tabletki;
VI.            4 tabletki - wg indywidualnych wskazań lekarza


W związku z powyższym, z chwilą ogłoszenia akcji wydawania tabletek, osoby z wymienionych grup ryzyka powinny zgłaszać się w wyznaczonych dla nich w gminie punktach wydawania z ważnym dokumentem tożsamości zawierającym:
o      datę urodzenia,
o      miejsce zamieszkania.

Kobiety ciężarne powinny ze sobą posiadać ważną „Kartę przebiegu ciąży”.


UWAGA:
NIE MA POTRZEBY SPOŻYWANIA TABLETEK PRZEZ OSOBY NIE NALEŻĄCE DO GRUP RYZYKA
A SPOŻYCIE TABLETEK W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PRZEWIDZIANA DLA KAŻDEJ Z GRUP MOŻE POWODOWAĆ KOMPLIKACJE ZDROWOTNE I NIE JEST WSKAZANE ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH

Na terenie gminy Dobroszyce wyznacza się następujące punkty wydawania tabletek jodku potasu:

* Punkt nr 1: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach ul. Wojska Polskiego 22

Obsługuje mieszkańców sołectw:
- Dobroszyce, Bartków, Białe Błoto, Holendry, Malerzów, Nowica, Strzelce

* Punkt nr 2: Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Dobrzeń 9

Obsługuje mieszkańców sołectw:
- Dobrzeń, Dobra, Łuczyna, Mękarzowice, Miodary, Nowosiedlice, Sadków, Siekierowice

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.