Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Okresowe wstrzymanie odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

11-09-2019

Okresowe wstrzymanie odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01ZARZĄDZENIE  NR 111/2019

WÓJTA GMINY DOBROSZYCE

z dnia 10 września 2019 r.

 

w sprawie odwołania okresowego wstrzymania odbioru odpadów

ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz §2b ust. 10 Uchwały Nr XX-126/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 3417, z 2017 r. poz. 5190 oraz z 2018 r. poz. 2434) zarządza się, co następuje:

§1. Odwołuje się wprowadzone z dniem 30 sierpnia 2019 r. okresowe wstrzymanie odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 pochodzących z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach przy ul. Oleśnickiej 35.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 106/2019  Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie okresowego wstrzymania odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.

§3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prezesowi Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniuna stronie internetowej Gminy Dobroszyce oraz prowadzącego PSZOK, na urzędowych tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Dobroszyce oraz na tablicy ogłoszeń przed bramą wjazdową do PSZOK.

 

                                                                                                                             z up. Wójta Zastępca Wójta
                                                                                                        Tomasz Urbaniak

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.