Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Okresowe wstrzymanie odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

11-09-2019

Okresowe wstrzymanie odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01ZARZĄDZENIE  NR 111/2019

WÓJTA GMINY DOBROSZYCE

z dnia 10 września 2019 r.

 

w sprawie odwołania okresowego wstrzymania odbioru odpadów

ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz §2b ust. 10 Uchwały Nr XX-126/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 3417, z 2017 r. poz. 5190 oraz z 2018 r. poz. 2434) zarządza się, co następuje:

§1. Odwołuje się wprowadzone z dniem 30 sierpnia 2019 r. okresowe wstrzymanie odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 pochodzących z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach przy ul. Oleśnickiej 35.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 106/2019  Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie okresowego wstrzymania odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.

§3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prezesowi Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniuna stronie internetowej Gminy Dobroszyce oraz prowadzącego PSZOK, na urzędowych tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Dobroszyce oraz na tablicy ogłoszeń przed bramą wjazdową do PSZOK.

 

                                                                                                                             z up. Wójta Zastępca Wójta
                                                                                                        Tomasz Urbaniak

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.