Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Zwołanie XVI Sesji Rady Gminy Dobroszyce

19-12-2019

Zwołanie XVI Sesji Rady Gminy DobroszyceRADA GMINY DOBROSZYCE

            RO-II.0002.13.2019  

   

                                                                                            

ZWOŁUJĘ XVI SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2019 R. /PONIEDZIAŁEK/ NA GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwał :

 

a)   Uchwała Nr XVI – 130/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobroszyce na lata 2019- 2025 r.

b)   Uchwała Nr XVI – 131/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

c)   Uchwała Nr XVI – 132/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2020 – 2028;

d)   Uchwała Nr XVI – 133/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;

e)   Uchwała Nr XVI – 134/2019 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce dla obszaru inwestycyjnego, położonego w obrębie Dobroszyce;

f)    Uchwała Nr XVI – 135/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północno-zachodniej części 
miejscowości Nowosiedlice;

g)   Uchwała Nr XVI – 136/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Dobroszyce i Nowosiedlice;

h)   Uchwała Nr XVI – 137/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycyjnego, położonego w obrębie Dobroszyce;

Uchwała Nr XVI – 138/2019 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobroszyce;

i)    Uchwała Nr XVI – 139/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobroszyce w roku szkolnym 2019 – 2020;

 

 

 

j)    Uchwała Nr XVI – 140/2019 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Dobroszyce;

k)   Uchwała Nr XVI – 141/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania. 
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.