Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Zwołanie XVI Sesji Rady Gminy Dobroszyce

19-12-2019

Zwołanie XVI Sesji Rady Gminy DobroszyceRADA GMINY DOBROSZYCE

            RO-II.0002.13.2019  

   

                                                                                            

ZWOŁUJĘ XVI SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2019 R. /PONIEDZIAŁEK/ NA GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwał :

 

a)   Uchwała Nr XVI – 130/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobroszyce na lata 2019- 2025 r.

b)   Uchwała Nr XVI – 131/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

c)   Uchwała Nr XVI – 132/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2020 – 2028;

d)   Uchwała Nr XVI – 133/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;

e)   Uchwała Nr XVI – 134/2019 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce dla obszaru inwestycyjnego, położonego w obrębie Dobroszyce;

f)    Uchwała Nr XVI – 135/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północno-zachodniej części 
miejscowości Nowosiedlice;

g)   Uchwała Nr XVI – 136/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Dobroszyce i Nowosiedlice;

h)   Uchwała Nr XVI – 137/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycyjnego, położonego w obrębie Dobroszyce;

Uchwała Nr XVI – 138/2019 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobroszyce;

i)    Uchwała Nr XVI – 139/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobroszyce w roku szkolnym 2019 – 2020;

 

 

 

j)    Uchwała Nr XVI – 140/2019 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Dobroszyce;

k)   Uchwała Nr XVI – 141/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania. 
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.