Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zagospodarowanie Przestrzenne Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagospodarowanie Przestrzenne
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie

gminy zajmuje się Gminne Centrum Kultury (GCK) im. Anny Sojko zlokalizowane w Dobroszycach przy ul.

Parkowej 14, adres strony internetowej www.gckdobroszyce.pl. Celem działania GCK jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, a także rozwijanie potrzeb

z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez:

 • rozpowszechnianie, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych środowisku lokalnym;
 • tworzenie warunków dla rozwoju i wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, tradycji ludowych regionu, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, masowych i okazjonalnych;
 • organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzeni kół zainteresowań, klubów i specjalnych kursów, zgodnie z potrzebami środowiska;
 • organizowanie koncertów, przeglądów, wystaw i konkursów;
 • rozbudzanie i rozwijanie inicjatyw środowiskowych w zakresie kultury.


Podstawową działalność GCK opiera na współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjum oraz organizacji dla

dzieci i młodzieży imprez kulturalno – rekreacyjnych. Ponadto podejmuje się działania na rzecz środowiska

poprzez organizację różnego rodzaju spotkań z okazji świąt państwowych, gminnych i okolicznościowych, jak

również imprez o charakterze masowym. Na co dzień GCK współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami i

innymi instytucjami. Wspomaga wszelkie lokalne inicjatywy kulturalne, tworząc historię gminy Dobroszyce. Przy

GCK funkcjonują liczne pracownie, sekcje zainteresowań i zespoły artystyczne: „Dobroszki”, Kangaros”,

„Leszczynki”, „Sąsiadeczki”, „Uśmiech”. GCK sprawuje również patronat nad Zespołem Muzyki Dawnej „Carmen

Alacre". Zespół Muzyki Dawnej „Carmen Alacre" powstał w 1989 roku przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach.

 

Skład grupy stanowią uczniowie i absolwenci tejże szkoły. „Carmen Alacre" interpretuje przede wszystkim

muzykę renesansu, ale w swoim repertuarze ma również utwory średniowieczne i barokowe. Ważną rolę w

działalności artystycznej Zespołu odgrywa współpraca z GCK i Urzędem Gminy w Dobroszycach.

Gminną sieć usług kultury tworzą również:

 • Świetlica wiejska w Bartkowie, Bartków 23;
 • Świetlica wiejska w Białym Błocie, Białe Błoto 8;
 • Świetlica wiejska w Dobrej, Dobra 40;
 • Świetlica wiejska w Dobrzeniu, Dobrzeń 37a;
 • Świetlica wiejska w Łuczynie, Łuczyna 13;
 • Świetlica wiejska w Malerzowie, Malerzów 37;
 • Świetlica wiejska w Mękarzowicach, Mękarzowice 7;
 • Świetlica wiejska w Miodarach, Miodary 13c;
 • Świetlica wiejska w Nowicy, Nowica 17a;
 • Świetlica wiejska w Nowosiedlicach, Nowosiedlice 28;
 • Świetlica wiejska w Sadkowie, Sadków 51;
 • Świetlica wiejska w Siekierowicach, Siekierowice 59;
 • Świetlica wiejska w Strzelcach, Strzelce 27.

 

Do najważniejszych, cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych przez GCK należą:

 •  Konkurs „Unia Europejska i jej sąsiedzi" – konkurs, w którym biorą udział uczniowie gimnazjów z powiatu oleśnickiego oraz uczniowie szkół ponad podstawowych z zaprzyjaźnionych liceów z całego kraju (np.: z Krakowa, Zamościa, Chojnic). Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży tzw. „ducha europejskości” oraz zainteresowań problematyką integracji Polski ze strukturami europejskimi. Impreza jest połączona z występami zespołów oraz wykładem pracownika Ośrodka Badań i Dokumentacji Europejskiej mieszczącego się przy Uniwersytecie Wrocławskim. Odbywa się pod koniec lutego;
 • Wojewódzkie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – sportowa impreza organizowana przez pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W konkurencjach olimpijskich biorą udział reprezentacje różnego typu szkół i zakładów specjalnych z całego regionu dolnośląskiego. Termin: przełom maja i czerwca;
 • Święto plonów, Dożynki – barwny korowód delegacji poszczególnych sołectw z wieńcami i Mszą Świętą, występy artystów i pokazy sztucznych ogni, zabawy taneczne. Termin: sierpień – wrzesień;
 • Plener Plastyczny – coroczne spotkanie młodzieży uzdolnionej plastycznie w Specjalnym Ośrodku –Szkolno Wychowawczym. Podczas trzech dni pobytu w Dobroszycach młodzi plastycy – amatorzy tworzą, wykorzystując różnorodne techniki, prawdziwe dzieła, na których uwieczniają najpiękniejsze miejsca Dobroszyc. Jest to impreza integracyjna, gdyż oprócz dzieci niepełnosprawnych biorą udział także uczniowie szkół z terenu gminy. Termin: wrzesień. Na terenie gminy funkcjonuje, podległa GCK, Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowana w Dobroszycach przy ul. Parkowej 14. Posiada ona filie biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach: Dobrzeń (Dobrzeń 9a) i Łuczyna (Łuczyna 13). Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy poprzez:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 • obsługę użytkowników, w tym: udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej;
 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych;
 • współdziałanie z bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury z innych miejscowości w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy. Biblioteka posiada księgozbiór liczony na ponad 29 tysięcy woluminów. Korzysta z niej rocznie blisko 800 czytelników. W 2010 roku wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 17,0 woluminów.

 

Obecna sieć i zakres usług kultury jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. Władze samorządowe zamierzają nadal utrzymywać i kontynuować działalność istniejących placówek kulturalnych. Ponadto przyszłe działania powinny prowadzić do zachęcenia uczestnictwem w życiu kulturalnym gminy coraz większej liczby mieszkańców. Osiągnąć to można między innymi poprzez szersze dostosowanie oferty w kierunku potrzeb

różnych grup wiekowych, między innymi wzbogacając obecną ofertę oraz łącząc działalność instytucji kulturalnych z innymi rodzajami aktywności, szczególnie w dziedzinach: sportu, rekreacji, gastronomii czy rozrywki. W najbliższym czasie nie przewiduje się likwidacji żadnej z placówek kulturalnych. W długofalowej perspektywie planuje się natomiast remont lub budowę nowego obiektu dla Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.