Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

PRZYPOMNIENIE - Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

02-02-2021

PRZYPOMNIENIE - Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 01.02. 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobroszyce. Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Dobroszyce.

Ma to związek z podjętą uchwałą nr XXVI-191/2020 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 03.12.2020r. w sprawie uchylenia uchwały nrXXII-103/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Wójt Gminy Dobroszyce.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie http://bip.dobroszyce.pl/m,281,rejestr-dzialalnosci-regulowanej-i-gospodarka-odpadami.html?page=1

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy zarówno wszystkich przedsiębiorców jak i właścicieli działek letniskowych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroszyce oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

- segregowanie odpadów na 5 frakcji;

- przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dobroszyce

- o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Wójta Gminy Dobroszyce, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy Dobroszyce na adres: 56-410 Dobroszyce, Rynek 16 lub gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl:

- do dnia 28.02.2020 roku kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od dnia 01.02.2021 roku;

Wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

 

Powyższe zmiany są konsekwencją wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.