Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

29-04-2021

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

 

Na podstawie art. 6 ust.  5a oraz mając na uwadze art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), Wójt Gminy Dobroszyce przystępuje do kontroli umów właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów, a nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

W związku z wejściem w życie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dobroszyce, od 1 lutego 2021r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, zalicza się min. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym, a za odpady wytworzone w części nieruchomości zamieszkałej uiszczać opłatę na konto Gminy, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym  wszyscy przedsiębiorcy z terenu Gminy Dobroszyce, zobowiązani są do pilnego dostarczenia/przesłania kopii odpowiedniej umowy do Urzędu Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.