Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Ogłoszenie o przetargu z dnia 14 kwietnia 2015

13-04-2015

 GG.6840.5.2015 

Dobroszyce, dnia  14 kwietnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

 

                    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w  sprawie określenia zasad  nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na kres dłuższy niż trzy lata Wójt  Gminy Dobroszyce ogłasza I przetarg  nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej :

 

-działka nr 439/29   o pow.  0,0900  ha położona w obrębie Dobroszyce   objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00013755/5  

  Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą  techniczną.

  

  Cena wywoławcza nieruchomości  71.297,- zł.  + podatek VAT 23% tj.  16.398,31,- zł

 

 Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej w kwocie  8.770,- zł. płatne  na konto BS Oleśnica 0/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001 tak by kwota wadium  znalazła się na koncie   do dnia   14 maja 2015 r.  

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu  18 maja 2015 r. o godz.  850 w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14 I p.

 

W  przypadku uchylenia się od zwarcia umowy-kupna nieruchomości osoba wygrywająca przetarg traci wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 13 I p. Osoba wygrywająca przetarg ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i opłaty sądowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.