Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

XLII SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

23-06-2022

XLII SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

 

Dobroszyce, dnia 20.06.2022 r.

 

 

 

RADA GMINY DOBROSZYCE

            RO-II.0002.6.2022 

  

                                                                                                                          

ZWOŁUJĘ XLII SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R. /CZWARTEK/ NA GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwał:

 

a)      Uchwała nr XLII – 346/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębach Nowica i Strzelce;

b)      Uchwała nr XLII – 347/2022 w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Dobroszyce;

c)      Uchwała nr XLII – 348/2022 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Dobroszyce lub jednostkom organizacyjnym Gminy Dobroszyce, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł;

d)      Uchwała nr XLII – 349/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2022 – 2030;

Uchwala nr XLII – 350/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022 rok;

e)      Uchwała nr XLII – 351/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobroszyce na rok szkolny 2022/2023;

f)       Uchwała nr XLII – 352/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX-245/2021 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

g)      Uchwała nr XLII – 353/2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach za rok 2021;

h)      Uchwała nr XLII – 354/2022 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami                         w zakresie jego wdrożenia;

i)        Uchwała nr XLII – 355/2022 zmieniająca uchwałę nr XL – 334/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.                w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

j)       Uchwała nr XLII – 356/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku;

k)      Uchwała nr XLII – 357/2022 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dobroszyce od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Dobroszycach cmentarza parafialnego oraz nadania mu statusu cmentarza komunalnego;

l)        Uchwała nr XLII – 358/2022 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych                   w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce.

 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok.

a)  Podjęcie uchwały nr XLII – 359/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2021 rok.

5. Debata nad Raportem o stanie gminy.

a)  Podjęcie uchwały nr XLII – 360/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dobroszyce.

6.    Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

7.    Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobroszyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobroszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

a)  Podjęcie uchwały nr XLII – 361/2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dobroszyce   z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania.

    10. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.