Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

XLIV SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

20-09-2022

XLIV SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

                                                                             Dobroszyce, dnia 16.09.2022 r.

 

 

 

 

 

RADA GMINY DOBROSZYCE

            RO-II.0002.8.2022 

  

                                                                                                                          

ZWOŁUJĘ XLIV SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2022 R. /CZWARTEK/ NA GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwał:

a)      Uchwała nr XLIV – 366/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobroszyce;

b)      Uchwała nr XLIV – 367/2022 zmieniającą uchwałę nr XXVI-110/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach;

c)      Uchwała nr XLIV – 368/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2022 – 2033;

d)      Uchwała nr XLIV – 369/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022 rok;

e)      Uchwała nr XLIV – 370/2022 zmieniająca uchwałę nr XLII-359/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Dobroszycach i nadania mu statutu;

f)       Uchwała nr XLIV – 371/2022 zmieniającą uchwałę nr XIX-115/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy Dobroszyce zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;

g)      Uchwała nr XLIV – 372/2022 w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dobroszycach i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;

h)      Uchwała nr XLIV – 373/2022 zmieniająca uchwałę nr XIX-156/2020 z dnia 26 marca 2020 r.                      w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych oraz Regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Gminie Dobroszyce;

i)        Uchwała nr XLIV – 374/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

j)        Uchwała nr XLIV – 375/2022 w sprawie skargi na Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroszycach;

k)      Uchwała nr XLIV – 376/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;

l)        Uchwała nr XLIV – 377/2022 w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Dobroszyce;

m)    Uchwała nr XLIV – 378/2022 w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

n)      Uchwała nr XLIV – 379/2022 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce SIM KZN Zielona Dolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

o)      Uchwała nr XLIV – 380/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą;

p)      Uchwała nr XLIV – 381/2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Dariusz Palma

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.