Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Krus o wypadkach

15-11-2022

Krus o wypadkach

 

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 do Placówki KRUS w Oleśnicy zgłoszono  26 wypadków. W porównaniu do  2021 roku, zgłoszono o jeden wypadek mniej. 9 wypadków zdarzyło się na terenie Gminy Oleśnica,  4 wypadki w Gminie Syców, po 3 zdarzenia wystąpiły w Gminach: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Twardogóra a w Dobroszycych i w Międzyborzu po 2 zdarzenia. Upadki osób, w wyżej wymienionym okresie 2022 roku,  stanowiły 42,3% ogółu zdarzeń i nadal stanowią znaczący odsetek zgłoszonych wypadków. Nie zabezpieczone drabiny, nierówne przejścia, nieodpowiednie obuwie stosowane w pracy, nieodpowiednia organizacja miejsca pracy, są  najczęstszymi przyczynami upadków osób.  Nadchodzi okres przymrozków, oblodzeń, opadów śniegu i deszczu. W tym okresie należy zwrócić uwagę na stan obuwia ochronnego, roboczego, używanego do pracy. Zaleca się przygotować środki do usuwania oblodzenia i zaśnieżenia. Należy zadbać o stan stopni schodów, przejść i ciągów komunikacyjnych, stopni wejściowych do ciągników, przyczep, maszyn oraz pojazdów samobieżnych. W budynkach gospodarczych i inwentarskich trzeba zadbać o oświetlenie przejść, usunięcie zbędnych przedmiotów z ciągów komunikacyjnych oraz dbać o przejścia, by były o równej i nieśliskiej powierzchni a wszelkie kanały ściekowe były zabezpieczone.

            W 2022 roku, rolnicy zgłosili kilka wypadków z udziałem bydła i koni.  Na szczęscie nie były to zdarzenia   ze skutkiem śmiertelnym. Odnotwano uderzenia i kopnięcia przez krowy oraz ataki byków na osoby obsługujące, czy stratowanie przez konie. Podczas prowadzonych postępowań powypadkowych zauważono, że osoby obsługujące  wchodzą pomiędzy zwierzęta i wykonują czynności karmienia, sprzątania czy dojenia. Niebezpiecznie jest w starych budynkach inwentarskich, gdzie zagęszczenie zwierząt jest duże. Powoduje to konieczność wchodzenia pomiędzy zwierzęta w celu wykonywania obsługi zwierząt. Bardzo często czynności te wykonują kobiety. Przebywając pomiędzy krowami, opasami czy końmi, należy zachować szczególną ostrożność. Obsługiwane zwierzęta muszą znać i rozpoznać osobę obsługującą. Podczas obsługi, zwierzęta należy traktować dobrze, nie zadawać im bólu. Zawsze należy  spodziewać się nagłej reakcji zwierzęcia na bodziec, czy wręcz ataku zwierzęcia wobec obsługującego. W celu wyeliminowania zagrożenia ze strony zwierząt, zaleca się w miarę możliwości  zmienić sposób trzymania zwierząt w pomieszczeniach tak, aby dążyć do wyeliminowania wchodzenia pomiędzy zwierzęta. Należy stosować poskromy, kółka nosowe dla bydła, dutki nosowe dla koni, płyty przepędowe dla trzody chlewnej i inne zabezpieczenia. Trzeba wykorzystywać ogrodzenia elektryczne lub inne, zapewniające bezpieczeństwo ludziom obsługującym zwierzęta. Wszelkie kojce, ogrodzenia, przegrody, furtki, bramy przejścia, powinny być solidnie wykonane, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, sanitarnymi i weterynaryjnymi.

KRUS przypomina, iż Art. 45 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „Zawiadomienie o wypadku przy pracy”, brzmi:

1. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

2. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że poszkodowany w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, lekarz udzielający pierwszej pomocy kieruje poszkodowanego na badania niezbędne do ustalenia ich zawartości w organizmie. Poszkodowany jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, chyba że poszkodowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu. Koszty tego badania pokrywa Kasa.

3. Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.

(….)

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.krus.gov.pl i profilu KRUS w mediach społecznościowych

Grzegorz Juskowiak

Samodzielny Inspektor

PT KRUS w Oleśnicy

Oleśnica 10.11.2022

 

                                                  

      

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.