Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

XLVII SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

04-12-2022

XLVII SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

Dobroszyce, dnia 29.11.2022 r.


RADA GMINY DOBROSZYCE

            RO-II.0002.11.2022 

  

 

                                                                                                                                                      

ZWOŁUJĘ XLVII SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 9 GRUDNIA 2022 R. /PIĄTEK/ NA GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2023 – 2033 oraz projektu budżetu Gminy Dobroszyce na 2023 rok.
  4. Prezentacja „Strategii Rozwoju Gminy Dobroszyce na lata 2023-2030”.
  5. Dyskusja i podjęcie uchwał:

 

a)      Uchwała nr XLVII – 390/2022 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Dobroszyce na lata 2023-2030”;

b)     Uchwała nr XLVII – 391/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;

c)      Uchwała nr XLVII – 392/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

d)     Uchwała nr XLVII – 393/2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

e)      Uchwała nr XLVII – 394/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą;

f)      Uchwała nr XLVII – 395/2022 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce SIM KZN Zielona Dolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

g)     Uchwała nr XLVII – 396/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

h)     Uchwała nr XLVII – 397/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dobroszyce;

i)       Uchwała nr XLVII – 398/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2022-2033;

j)       Uchwała nr XLVII – 399/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2022 rok;

 

k)      Uchwała nr XLVII – 400/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;

l)       Uchwała nr XLVII – 401/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Dobroszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.