Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

LI SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

20-03-2023

LI SESJA RADY GMINY DOBROSZYCE

 

Dobroszyce, dnia 15.03.2023 r.

 

 

 

RADA GMINY DOBROSZYCE

            RO-II.0002.3.2023 

  

                                                                                                                                                      

ZWOŁUJĘ LI SESJĘ RADY GMINY DOBROSZYCE NA DZIEŃ 23 MARCA 2023 R. /CZWARTEK/ NA GODZ. 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W DOBROSZYCACH, PRZY UL. PARKOWEJ 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Prezentacja sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwał:

 

a)      Uchwała nr LI – 422/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

b)     Uchwała nr LI – 423/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023;

c)      Uchwała nr LI – 424/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroszyce na lata 2023 – 2036;

d)     Uchwała nr LI – 425/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobroszyce na 2023 rok;

e)      Uchwała nr LI – 426/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dobroszyce;

f)      Uchwała nr LI – 427/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego we wschodniej części miejscowości Dobroszyce;

g)     Uchwała na LI – 428/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego we wschodniej części miejscowości Łuczyna;

h)     Uchwała nr LI – 429/2023 zmieniająca uchwałę nr XXVI-192/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroszyce;

i)       Uchwała nr LI – 430/2023 zmieniająca uchwałę nr XXVI-196/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

j)       Uchwała nr LI – 431/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Dobroszyce na rok 2024;

k)     Uchwała LI – 432/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobroszyce w 2023 roku.

l)       Uchwała LI – 433/2023 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego, związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Dobroszyce pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1470D                                      w Miodarach”;

m)    Uchwała nr LI – 434/2023 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego;

n)     Uchwała nr LI – 435/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań i wykonania uchwał między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Dariusz Palma
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.