Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03-06-2015

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

 GG.6840.6.2015                                                         Dobroszyce, dnia  05 czerwca 2015  r.

 

WÓJT GMINY DOBROSZYCE

56-410 DOBROSZYCE, RYNEK 16

 71 314-11-67, 71 314-12-10; fax 71 314-12-76

sekretariat@dobroszyce.pl  www.dobroszyce.plOGŁOSZENIE  O PRZETARGU

                    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst Dz.U. z 2014, poz. 1490)  oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad  nabycia, zbycia  obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata Wójt  Gminy Dobroszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  :

 

- nieruchomość  zabudowana budynkiem użytkowym w granicach działki nr  808/1 o pow. 24 m2

   położona w obrębie Dobroszyce objęta księgą wieczystą Nr WR1E/ 00088504/7. Teren objęty

   planem zagospodarowania przestrzennego  Gminy Dobroszyce jako teren zabudowy

   mieszkaniowej i zabudowy usługowej (plan zaskarżony przez organ nadzoru)

 

  Cena wywoławcza nieruchomości   12.400,-zł.  Zwolnienie z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 10 a

 

 Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej w kwocie   1.240,- zł. płatne

 na konto BS Oleśnica 0/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001 tak by

 kwota wadium  znalazła się na koncie do dnia  03 lipca 2015  r.  

  

 Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się  w dniu  08 lipca 2015  r.

 o godz. 830  w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14 I p.

 

W  przypadku uchylenia się od zwarcia umowy-kupna nieruchomości osoba

wygrywająca przetarg traci wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika

przetargu który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych nieruchomości można uzyskać

w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 13 I p.

Osoba wygrywająca przetarg ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu

notarialnego i  opłaty sądowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.