Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

_____________________________________

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej - budowa skateparku"

I

30 maja ogłoszono wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych, z którego nasza gmina otrzymała  1 mln 800 tys złotych  na zadanie :  "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej - budowa skateparku". Głównym celem realizacji tego zadania jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego oraz strefy rekreacyjnej dla dzieci z naszej Gminy.


II 

Umowa na zadanie pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach – budowa skatepark” została podpisana 26 stycznia 2023 roku. Już w wakacje miłośnicy jazdy na deskorolce i rolkach będą mogli korzystać z nowego obiektu. Skatepark powstanie przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach, od strony ul. Szkolnej. Będzie wykonany w technologii betonowej. Wśród planowanych przeszkód są m. in. funbox do skoków, funbox z grindboxem, funbox ze schodami i poręczą. Pojawią się także nowe elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, parking rowerowy, oświetlenie oraz system monitoringu. Nie zabraknie nowych nasadzeń drzew i krzewów. Całość kosztować będzie 1 555 000 zł.
Gmina Dobroszyce na ten cel otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 90% całości zadania. Prace zrealizuje Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna.

___________________________________

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łuczynie" 

I

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek oraz Przewodniczący Radny Gminy Dariusz Palma  z rąk posła Pawła Hreniaka otrzymali promesę  na kwotę 980 000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Łuczynie”.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego celem było dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Gmina Dobroszyce stara się wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zarówno  ze źródeł krajowych jak i ze źródeł unijnych, czego efektem są realizowane liczne inwestycje,  które możecie Państwo stale obserwować. Zrealizowane projekty wpływają na rozwój naszej Gminy, zmieniając jej wizerunek oraz poprawiając  komfort życia mieszkańców. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na kolejne pozytywne zmiany w naszej Gminie.

W ramach tej inwestycji zaplanowano:

 1. Budowę boiska wielofunkcyjnego w wymiarach: 26,60mx 52,50m o nawierzchni syntetycznej (zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną), w tym:

a)       Boiska do gry w piłkę ręczną o wymiarach: 24mx44m

b)       Dwóch boisk do koszykówki w wymiarach: 14mx24m (usytuowanie poprzeczne)

c)        Boiska do siatkówki o wymiarach: 9mx18m

 1. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
 2.  wykonanie ogrodzenia, pełniącego również rolę piłkochwytu o wys. 4,0m
 3. dostarczeniu oraz montażu urządzeń sportowych
II 

28 lutego 2023 roku , Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łuczynie”. W ramach planowanej inwestycji, wykonane zostaną następujące prace:
-budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26,60 x 52,50 m ( na powierzchni wytyczone będą: boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do koszykówki oraz boisko do siatkówki);
-budowa ogrodzenia terenu;
-budowa chodnika z nawierzchnią z kostki betonowej;
-montaż urządzeń sportowych;
-uporządkowanie terenu przyległego i wysianie trawy.
Wartość podpisanej umowy wynosi 777 624,45 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR) kwotą 762 071,96 zł, co stanowi 98% wartości zadania. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Dobroszyce.
Zgodnie z programem Polski Ład - edycja trzecia - PGR, zadanie realizowane jest na obszarze, na którym funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Niebawem Mieszkańcy naszej Gminy zyskają nowoczesny obiekt sportowy.
Termin realizacji inwestycji: sierpień 2023 roku.

____________________________________

 „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach”.

Dofinansowanie  w wysokości  7 600 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek oraz Przewodniczący Radny Gminy Dariusz Palma  z rąk posła Pawła Hreniaka otrzymali promesę  na kwotę 7 600 000,00 mln zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach”. W ramach tej  inwestycji zaplanowano:

 1. rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach obejmującą:
  1. sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Azaliowa, Fiołkowa, Wrzosowa i Bratnia w Dobroszycach
  2. sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Czekoladowa, Diamentowa, Kryształowa, Szmaragdowa i Dobroszycka w Nowosiedlicach
  3. pozostałe sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w Nowosiedlicach
 2. dostawę i montaż 1000 szt. wodomierzy ultradźwiękowych.
 3. Dostawę samochodu asenizacyjnego dla Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach Sp. z o.o.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego celem było dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Gmina Dobroszyce stara się wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zarówno  ze źródeł krajowych jak i ze źródeł unijnych, czego efektem są realizowane liczne inwestycje,  które możecie Państwo stale obserwować. Zrealizowane projekty wpływają na rozwój naszej Gminy, zmieniając jej wizerunek oraz poprawiając  komfort życia mieszkańców. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na kolejne pozytywne zmiany w naszej Gmini

_______________________________

 „Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej” 

Dofinansowanie  w wysokości  9 500 000,00 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

  Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek oraz Przewodniczący Radny Gminy Dariusz Palma  z rąk posła Pawła Hreniaka otrzymali promesę  na kwotę 9 500 000,00 mln zł na zadanie „Przebudowa dróg w Dobroszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej” . W ramach tej  inwestycji zaplanowano przebudowę  ul. Tęczowej, Słonecznej, Wiosennej, Szkolnej, Rzemieślniczej, Okrężnej oraz odcinka ul. Nowosiedlickiej, wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego celem było dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gmina Dobroszyce stara się wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zarówno  ze źródeł krajowych jak i ze źródeł unijnych, czego efektem są realizowane liczne inwestycje,  które możecie Państwo stale obserwować. Zrealizowane projekty wpływają na rozwój naszej Gminy, zmieniając jej wizerunek oraz poprawiając  komfort życia mieszkańców. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na kolejne pozytywne zmiany w naszej Gminie._____________________________________

Mamy dobre wiadomości z obszaru inwestycji drogowych!  Gmina Dobroszyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 915 260, 50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  na przebudowę ul. Rzemieślniczej i  ul. Okrężnej w Dobroszycach.

 

W ramach tego zadania powstanie około 500 m jezdni z kostki betonowej wraz ze zjazdami  do posesji. Po lewej stronie ulicy Rzemieślniczej oraz po prawej stronie ulicy Okrężnej zaprojektowany jest chodnik o szerokości ok. 2,20m.  Po przebudowie drogi zyskają właściwe parametry dla ciągów komunikacji publicznej.

_____________________________________

 

Gmina Dobroszyce otrzymała  400 tys. złotych na przejścia dla pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg!

Kilka dni temu poznaliśmy  wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

 

Gmina Dobroszyce otrzymała dofinansowanie dla dwóch zadań:

1.Budowa przejścia dla pieszych na  drodze nr 101963D przy ul. Parkowej w Dobroszycach-                         „przejście nr 1”. Kwota dofinansowania wynosi  200 000,00 zł.

2. Budowa przejścia dla pieszych, na  drodze nr 101963D przy ul. Parkowej w Dobroszycach-                         „przejście nr 2”. Kwota dofinansowania wynosi  200 000,00 zł.

Przyznane dofinansowanie to 80% wartości każdego z zadań.

Praca w ramach tych inwestycji  ruszy jeszcze w tym roku, a  ich zakończenie nastąpi w połowie przyszłego roku. 

W ramach zadania planowane jest wykonanie nowych, wyniesionych przejść dla pieszych na trasie ”do szkoły”  oraz „przy szkole”. Rampy przejść wykonane zostaną z masy bitumicznej na istniejącej asfaltowej nawierzchni jezdni. Dodatkowo powstanie poziome oznakowanie i dedykowane oświetlenie. Ponadto wzdłuż drogi przy ul. Parkowej wykonane zostaną ciągi piesze doprowadzające do przejścia dla pieszych.  

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
_____________________________________

 Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach” 

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek  podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach” z firmą „ŁADNE WNĘTRZE” s.c. J.W. Lenda z Twardogóry.

Przedmiotem umowy jest budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej w Dobroszycach, wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zamówienia  zaprojektowano piętrowy budynek biurowo-socjalny, niepodpiwniczony, kryty płaskim dachem oraz 3-stanowiskowy,  parterowy garaż na wozy strażackie.

Termin realizacji inwestycji przewidziano na koniec 2022 roku. 

Wartość podpisanej umowy wynosi 2 840 714,42 zł.  Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą  1,2 mln zł.

Niebawem powstanie nowoczesna  strażnica o  wymiarach:

- powierzchnia zabudowy 280,47 m2

- powierzchnia użytkowa (parter 240,94 + piętro 61,59) 302,53 m2

- powierzchnia całkowita (parter 280,47 + piętro 81,11m2) 361,58 m2

- wysokość budynku 7,20 m

- szerokość budynku 11,25 m

- długość budynku 24,93 m.

Inwestycja ta z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroszyce._____________________________________

„Wsparcie gmin popegeerowskich w ramach RFIL” 

Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło poinformować o kolejnej dotacji przyznanej dla Gminy Dobroszyce. W ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich w ramach RFIL” Gmina Dobroszyce otrzymała dotację w wysokości 600 tys. zł. Wspomniane środki zostały przyznane na modernizację świetlicy w Dobrzeniu. Środki przydzielano dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Przygotowany wniosek na kwotę 1,4 mln zł uzyskał pozytywną rekomendację i wsparcie w wysokości 600 tys. zł. Dziękuję bardzo posłance Pani Agnieszce Soin, z którą wielokrotnie rozmawiałem o potrzebach naszych mieszkańców. Dziś dzięki Pani zaangażowaniu w pozyskanie dotacji i troskę o sprawy Gminy Dobroszyce społeczność Dobrzenia może odetchnąć z ulgą, bowiem modernizacja świetlicy, ważnego miejsca spotkań i integracji będzie możliwa przy wsparciu ze środków zewnętrznych. Swoje zaangażowanie w powodzenie wniosku wniósł również Pan Damian Mrozek – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za co mu serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowanie kieruję również dla Pana Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego za przyznanie kolejnej dotacji i wspieranie rozwoju Gminy Dobroszyce.
 
Wójt Gminy Dobroszyce
Artur Ciosek


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.