Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Sprzedaż nieruchomości w kompleksie Obręb Siekierowice

04-01-2017


 
GG.6840.7.2016                                                         Dobroszyce, dnia  03 stycznia 2017 r.

                                    

                                       OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

                    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst (Dz.U. z 2016 r.  poz.  2147) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 , poz. 1490 ) oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w  sprawie określenia zasad  nabycia, zbycia  obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych  w kompleksie :

- działka zabudowana budynkiem dawnego dworu wpisanym do ewidencji zabytków oznaczona  nr  200/1   o pow.  0,2782  ha położona w obrębie Siekierowice   objęta księgą wieczystą Nr  WR1E/00040154/0 objęta  planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej

 

- działka zabudowana budynkiem gospodarczym wpisanym do ewidencji zabytków oznaczona  nr  200/10   o pow.  0,1063  ha położona w obrębie Siekierowice  objęta księgą wieczystą Nr  WR1E/00055551/1 objęta  planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej

 

- działka niezabudowana  oznaczona  nr  200/7   o pow.  0,4668  ha położona w obrębie Siekierowice  objęta księgą wieczystą Nr  WR1E/00055551/1 objęta  planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod teren zieleni urządzonej

 

- działka rolna niezabudowana  oznaczona  nr  210   o pow.  0,2104  ha położona w obrębie Siekierowice  objęta księgą wieczystą Nr  WR1E/00040135/1/1

brak planu miejscowego  zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce  w części teren ogrodów i sadów oraz rowy

 

Cena wywoławcza nieruchomości 93.644,- zł.

Zwolnienie z podatku VAT art. 43 ust.1 pkt 10 a ustawy

 

Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej w kwocie 9.365,- zł. płatne na konto BS Oleśnica 0/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001   do dnia

09 lutego 2017  r.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu  14 lutego  2017 r. o godz. 900  w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14 I p. 16, pokój nr 14 I p.

 

W  przypadku uchylenia się od zwarcia umowy-kupna nieruchomości osoba wygrywająca przetarg traci wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 22 I p. Ogłoszenie wywiesza się

w siedzibie Urzędu Gminy  Dobroszyce oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dobroszyce www.dobroszyce.pl

Osoba wygrywająca przetarg ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz  opłaty sądowe. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.