Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

II nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki nr 32/18 o pow. 0,0680 ha położonej w obrębie Nowosiedlice, objętej księgą wieczystą Nr WR1E/00073123/4. Działka jest objęta planem miejscowym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

20-11-2017

GG.6840.13.2017                                                       Dobroszyce, dnia 20 listopada 2017 r.

                                                

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490) oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata; Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowane:

 

- działka nr 32/18 o pow. 0,0680 ha położona w obrębie Nowosiedlice, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00073123/4.

Działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,- zł. + podatek VAT 23% tj. 4.600, - zł.

 

Wadium do przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej w kwocie 2.460,- zł.,płatne na konto BS Oleśnica o/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001,

tak by kwota wadium znalazła się na koncie do dnia 18 grudnia 2017 r.

 

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 r.,o godz. 830 w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14, I p.

 

            W przypadku uchylenia się od zwarcia umowy-kupna nieruchomości osoba wygrywająca przetarg traci wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone.

            Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 22, II p. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroszycach oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dobroszyce www.dobroszyce.pl 

            Osoba wygrywająca przetarg ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłat sądowych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.        

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.