Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

 

 


Gminne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie Uchwały z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, Ustawy z dn. 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz statutu Gminnego Centrum Kultury. 10 lipca 2003 roku, na mocy Uchwały Nr IX – 38/2003, Gminnemu Centrum Kultury nadano imię Anny Sojko, tragicznie zmarłej dyrektor GCK i kierownik biblioteki przed włączeniem jej w struktury GCK.

Siedziba Gminnego Centrum  Kultury im. Anny Sojko znajduje się w Dobroszycach, przy ul. Parkowej 14, a obszarem jego działania jest Gmina Dobroszyce. W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna ( znajduje się ona w budynku GCK) oraz filia biblioteczna w Dobrzeniu. GCK administruje ponadto świetlice wiejskie: w Bartkowie, Białym Błocie, Dobrej, Dobrzeniu, Łuczynie, Malerzowie, Mękarzowicach, Miodarach,  Nowicy, Nowosiedlicach, Sadkowie, Siekierowicach i Strzelcach.

Podstawowym, statutowym celem działalności Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach jest animowanie i upowszechnianie kultury, sportu i czytelnictwa  na terenie Gminy Dobroszyce. Do szczegółowych zadań GCK należą:

W zakresie kultury:
– rozpowszechnianie, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych środowisku lokalnym;
– tworzenie warunków dla rozwoju i wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
– tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, tradycji ludowych regionu, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
– organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, masowych i okazjonalnych;
– organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzeni kół zainteresowań, klubów i specjalnych kursów – zgodnie z potrzebami środowiska;
– organizowanie koncertów, przeglądów, wystaw i konkursów;
– rozbudzanie i rozwijanie inicjatyw środowiskowych w zakresie kultury.

W zakresie bibliotekarstwa:
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
– obsługa użytkowników, w tym: udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej;
– rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych,  organizacja spotkań autorskich;
– współdziałanie z bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury z innych miejscowości w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy.
W zakresie sportu:
– współpraca z organizacjami sportowymi w stwarzaniu warunków do rozwoju sportu masowego i organizowania imprez sportowych;
– merytoryczny nadzór nad drużynami sportowymi działającymi na terenie gminy Dobroszyce.

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko organizuje stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Są to: zajęcia plastyczno-ceramiczne, baletowe, taneczne, teatralne, wokalne, modelarskie.

Osoby dorosłe uczestniczyć mogą w zajęciach zumby i jogi oraz różnotematycznych warsztatach twórczych, które organizowane są okazjonalnie kilka razy w roku.

W GCK działają również zespoły ludowe: „Leszczynki”, „Uśmiech”., „Sąsiadeczki”, „Różyczki” (zespół dziecięcy) oraz „Niezła Paka”.

 

Strony internetowe: www.gckdobroszyce.pl

www.facebook.com/GCKDobroszyce

 

Najważniejsze cykliczne imprezy organizowane przez GCK:

1. Gminny Przegląd Bożonarodzeniowy – przegląd kolęd, pastorałek, piosenek bożonarodzeniowych  i przedstawień jasełkowych, połączony ze zbiórką pieniędzy oraz licytacjami w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany zawsze dniu finału WOŚP w sali widowiskowej GCK

2. Halowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce – turniej piłki nożnej dla osób dorosłych, organizowany corocznie na przełomie lutego i marca w Hali Sportowej w Dobroszycach

3. Tydzień Kobiet – cykl warsztatów różnotematycznych dla kobiet, organizowany z okazji ich marcowego święta. Warsztaty odbywają się codziennie przez cały tydzień w okolicach daty 8 marca w GCK w Dobroszycach

4. Gminne Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Form Artystycznych – przegląd twórczości dziecięcej i młodzieżowej w kategoriach wokalnej, teatralnej, instrumentalnej i tanecznej odbywający się każdego roku w drugiej połowie kwietnia w sali widowiskowej GCK.

5. Europejski Tydzień Sportu – cykl imprez, festynów i turniejów sportowych, odbywających się w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Europejskiego Tygodnia Sportu, której organizatorem jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich w Warszawie. Jest to największe masowe przedsięwzięcie sportowe w Polsce, odbywa się w dniach 26 maja  - 1 czerwca.

6. Dzień Dziecka – festyn dla dzieci z okazji ich święta, połączony z występami artystycznymi, animacjami, grami, zabawami i darmowym placem zabaw. Organizowany zawsze w niedzielę, w okolicach 1 czerwca w muszli koncertowej w Dobroszycach

7. Powitanie Lata – festyn rodzinny, organizowany w ostatnim tygodniu czerwca w jednym z sołectw Gminy Dobroszyce, połączony z występami artystycznymi, zabawą taneczną, atrakcjami dla dzieci i dorosłych

8.Mistrzostwa Gminy Dobroszyce w piłce nożnej mężczyzn – turniej piłki nożnej dla osób dorosłych, organizowany corocznie w lipcu na boisku Orlik w Dobroszycach

9. Dni Dobroszyc – dwudniowe Święto Gminy Dobroszyce, podczas którego w pierwszym dniu organizowane jest Gminne Święto Plonów. W ramach imprezy organizowany jest szereg występów artystycznych, koncertów gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, kiermasz e, wesołe miasteczko oraz szereg innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowane są w ostatni lub przedostatni weekend sierpnia w muszli koncertowej w Dobroszycach

10. Pożegnanie Lata - festyn rodzinny, organizowany w połowie września w jednym z sołectw Gminy Dobroszyce, połączony z występami artystycznymi, zabawą taneczną, atrakcjami dla dzieci i dorosłych

11. Dobroszycki Jarmark Bożonarodzeniowy – jarmark rękodzieła artystycznego, produktów lokalnych, żywnościowych, wszelkiego rodzaju ozdób bożonarodzeniowych, połączony z występami artystycznymi. Jarmark jest imprezą dwudniową, organizowaną w drugi weekend grudnia w Rynku w Dobroszycach

 

W Dobroszycach odbywa się również  Salwatoriańskie Forum Młodych, organizowane przez Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej. Jest to coroczne spotkanie dla młodzieży, gomadzącej się w imię Jezusa Chrystusa, a prowadzonej do Niego przez księży Salwatorianów. Ludzie z całej Polski (ale również i grupy z zagranicy) spotykają się na 10 dni w Dobroszycach w pierwszej połowie lipca. Tu, mieszkając w ośrodku Caritasu, tworzą niezwykłą wspólnotę, łączącą się nie tylko w modlitwie, ale również podczas niezwykłych warsztatów (teatralnych, tanecznych, bębniarskich, gier planszowych, filmowych… i wielu, wielu innych). Zwieńczeniem Forum Młodych są trzy ostatnie dni spotkania czyli Święto Młodych, czas koncertów, występów i wspólnej zabawy!

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.