Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

 

Gmina  Dobroszyce stan mieszkańców na dzień 31.12.2022 r.
( pobyt stały i czasowy)

 

 

     MIEJSCOWOŚĆ

           LICZBA           MIESZKAŃCÓW

BARTKÓW

113

BIAŁE BŁOTO

135

DOBRA

367

DOBRZEŃ

754

DOBROSZYCE

2965

HOLENDRY

75

ŁUCZYNA

516

MALERZÓW

215

MĘKARZOWICE

67

MIODARY

147

NOWICA

206

NOWOSIEDLICE

227

SADKÓW

351

SIEKIEROWICE

388

STRZELCE i KOLONIA STRZELCE

550

 Źródło: Urząd Gminy Dobroszyce, 2023
Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. Gmina wiejska Dobroszyce 31 grudnia 2010 roku liczyła 6270 mieszkańców. Zamieszkiwało ją 3112 mężczyzn oraz 3158 kobiet. Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi w gminie 101 i jest niższy zarówno od średniej dla powiatu oleśnickiego – 105 jak i od wartości charakteryzującej województwo dolnośląskie – 109. Na 1 km² powierzchni gminy przypada 47 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc 2–krotnie niższa od średniej dla powiatu i 3–krotnie niższa od średniej dla województwa (odpowiednio: 99 i 144 osoby/km²). Współczynnik występujący w gminie Dobroszyce jest jednak charakterystyczny dla gmin wiejskich.

 
TABELA 1: Gmina Dobroszyce – współczynnik feminizacji i gęstość zaludnienia w 2010 roku.
WyszczególnienieGmina DobroszycePowiat OleśnickiWojewództwo Dolnośląskie
 Współczynnik feminizacji 101.48 104,66 108,76
 Gęstość zaludnienia  47,50  99,50  144,27

źródło: GUS 2011

 

 

TABELA 2: Gmina Dobroszyce – zaludnienie w latach 1995 – 2010.
RokLiczba ludności
Ogółemw tym:
kobietymężczyźni
 1995 5874 2925 2949
 1996 5874 2937 2937
 1997 5856 2922 2934
 1998 5793 2910 2883
 1999 5772 2922 2850
 2000 5787 2929 2858
 2001 5829 2955 2874
 2002 5900 2990 2910
 2003 5961 3007 2954
 2004 5997 3024 2973
 2005 6053 3045 3008
 2006 6069 3063 3006
 2007 6100 3088 3012
 2008 6101 3087 3014
 2009 6198 3123 3075
 2010 6270 3158 3112

Źródło: GUS 2011

 

Wykres 1: Zaludnienie w latach 2000-2010

W przeciągu analizowanej dekady liczba ludności stale wzrastała. W roku 2010 gminę Dobroszyce zamieszkiwały 483 osoby więcej niż 10 lat wcześniej, co oznacza wzrost o 8,35 %.

TABELA 3: Dobroszyce – rozkład zaludnienia według miejscowości w 2011 roku.
MiejscowośćLiczba mieszkańców
 Bartków  79
 Białe - Błoto  168
 Dobra  322
 Dobroszyce  2525
 Dobrzeń  791
 Łuczyna  498
 Malerzów  181
 Mękarzowice  75
 Miodary  111
 Nowica  158
 Nowosiedlice  148
 Sadków  307
 Siekierowice  387
 Strzelce  504

Żródło: Urząd Gminy Dobroszyce, 2011.


Najludniejszą miejscowością w gminie są Dobroszyce, które obecnie zamieszkuje 2525 mieszkańców. Należy nadmienić, iż Dobroszyce pomimo, że są jednostką wiejską posiadają większą liczbę mieszkańców od kilku dolnośląskich miast (Lubomierz, Międzybórz, Prusice, Radków, Świerzawa, Wiązów i Wleń). Poza Dobroszycami najludniejsze wsie w gminie to: Dobrzeń (791 mieszkańców) i Strzelce (504 mieszkańców). W przedziale od 300 do 500 mieszkańców zawierają się miejscowości: Łuczyna (498), Siekierowice (387), Dobra (322) i Sadków (307).Populacją pomiędzy 100 a 300 mieszkańców charakteryzują się wsie: Malerzów (181), Białe – Błoto (168), Nowica (158), Nowosiedlice (148) i Miodary (111). Pozostałe wsie posiadają zaludnienie poniżej 100 mieszkańców i są to: Bartków (79) i Mękarzowice (75).

 

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności. Te z kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału osób starszych. Za granicę starości przyjmuje się umownie wiek 60 lat. Obecnie ludność województwa dolnośląskiego, podobnie jak całej Polski starzeje się. Jednak nadal na terenach wiejskich, a zwłaszcza zlokalizowanych w pobliżu dużych aglomeracji, udział dzieci i młodzieży jest większy od przeciętnej co powoduje, że pod względem struktury wieku mieszkańców gminę Dobroszyce możemy określić jako jednostkę młodą.

 

TABELA 4: Gmina Dobroszyce – ludność według wieku w 2010 roku.
Grupa wiekuLiczba ludności
 0-4  368
 5-9  324
 10-14  365
 15-19  471
 20-24  491
 25-29  560
 30-34  492
 35-39  445
 40-49  776
 50-59  969
 60-69  534
 70 i więcej  475

Źródło: GUS 2011

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.