Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Twitterze
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne

 

Północna część gminy Dobroszyce położona jest w granicach turystycznego rejonu Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Niemniej jednak obecnie gmina posiada peryferialne położenie w stosunku do zagospodarowanych turystycznie obszarów. Rolniczy (tereny wiejskie) i usługowo – produkcyjny (Dobroszyce) charakter gminy powoduje, że sektor turystyczny dopiero się rozwija. Atrakcje turystyczne gminy, a konkretnie jej północnej części, związane są głównie z walorami krajobrazowymi północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, to jest: rozległych kompleksów leśnych, miejscami dość urozmaiconej rzeźby terenu i gęstej sieci hydrograficznej, objętych ochroną w postaci: Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” (poza granicami gminy), licznych Obszarów NATURA 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu (poza granicami gminy), a także licznych rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych (poza granicami gminy). Naturalny krajobraz powinien przyciągać coraz większe rzesze turystów. Znajdą oni tutaj piękne krajobrazy, czystą wodę, kompleksy leśne, pomniki przyrody oraz inne urokliwe zakątki. Ponadto atrakcje turystyczne uzupełnia bogaty zasób zabytków z parkami pałacowymi na czele. Obecna infrastruktura turystyczna gminy składa się z 5 obiektów noclegowych oraz ze znakowanych pieszych i rowerowych szlaków. Poza tym na terenie gminy obecnie nie ma innych miejsc, na których można stworzyć ofertę turystyczną.

 

Znakowane trasy turystyczne

 

Po obszarze gminy prowadzą 4 znakowane trasy turystyczne: szlak pieszy, będący w gestii Polskiego

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, ścieżka dydaktyczna oraz 2 trasy rowerowe.

 

Szlak pieszy:

szlak czerwony w relacji: PKP Biskupice Oławskie (gmina Jelcz Laskowice, na skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego) – PKP Orzeszków (gmina Wołów, w rejonie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”). Szlak prowadzi między innymi przez: Bierutów, Trzebnicę, Oborniki Śląskie i Wołów. Na obszarze gminy prowadzi przez miejscowości: Kolonia Miodary, Nowica, Dobroszyce, Mękarzowice, Krotowice i dalej w stronę Trzebnicy. Długość szlaku na terenie gminy wynosi około 15 km.

 

Trasa dydaktyczna:

Długość trasy wynosi około 2,5 km i prowadzi z Sadkowa do Bartkowa.

 

Trasy rowerowe:

 •  pętla wokół Dobroszyc – znaki zielone. Długość trasy wynosi około 39 km, z czego 4 km poza granicami gminy. Trasa w postaci pętli prowadzi przez następujące miejscowości: Dobroszyce, Siekierowice, Mękarzowice, Łuczyna, Sadków, Bartków, Złotów (gmina Zawonia), Malerzów, Białe Błoto, Kolonia Strzelce;
 • znaki niebieskie w relacji: PKP Grabowno Wielkie (gmina Twardogóra) – Pawłoszewo (gmina Wołów). Trasa prowadzi między innymi przez: Zawonię, Trzebnicę i Oborniki Śląskie. Na obszarze gminy prowadzi przez miejscowość Malerzów. Długość trasy na terenie gminy wynosi około 11 km.

 

*Na podstawie mapy turystycznej Powiat Oleśnicki dla aktywnych 1:60000, Studio Plan, Wrocław 2011.

 

Baza noclegowa

 

Obecnie baza noclegowa na terenie gminy składa się z 3 gospodarstw agroturystycznych oraz z 1 hotelu.

Reprezentowana jest przez następujące obiekty:

 • Hotel „Zamek Dobra”, Dobra 28. Miejsc noclegowych 70;
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pałac AgroSpa Wellness”, Dobroszyce, ul. Wojska Polskiego 25. Miejsc noclegowych 5.
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Borowik”, Sadków 4. Miejsc noclegowych 3
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Stawami ”, Sadków 1A . Miejsc
  noclegowych 7
Poniżej galeria z gospodarstwa "Nad Stawami"


IMG_20170506_162813.jpg
IMG_20170506_162949.jpg
IMG_20170506_163040.jpg
IMG_20170506_163340.jpg
IMG_20170506_163547.jpg
IMG_20170506_163618.jpg
IMG_20170506_163630.jpg
IMG_20170506_163717.jpg
IMG_20170506_163813.jpg
IMG_20170506_163853.jpg
IMG_20170506_163931.jpg
IMG_20170506_164136.jpg
IMG_20170506_164204.jpg
 


Oba hotele to profesjonalne obiekty noclegowo – gastronomiczne oferujące szereg usług dla gości, między innymi: konferencje, szkolenia, zjazdy, bale, bankiety, imprezy integracyjne, imprezy plenerowe, imprezy okolicznościowe, itp. Należy podkreślić, że lokalizacja obiektów hotelowych oraz ich oferta usługowa związana jest przede wszystkim z bliskością Wrocławia, a tym samym ze zwiększonym popytem na wspomniane usługi, a nie ze względu na walory krajoznawczo – turystyczne gminy Dobroszyce. Niemniej jednak bliskość Wrocławia jest oczywistym atutem turystycznym gminy Dobroszyce. Natomiast gospodarstwa agroturystyczne oferują typowe usługi związane z tak zwaną turystyką wiejską.

 

Potencjalne kierunki rozwoju turystyki

 

Pomimo istniejących rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwoju turystyki na obszarze gminy, funkcja ta dopiero od niedawna jest należycie rozwijana. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno – gospodarczymi w skali kraju i gmin, a także zwarzywszy na niewykorzystane walory oraz zasoby przyrodnicze gminy Dobroszyce, wydaje się być zasadne organizowanie tej dochodowej działalności. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy promować inwestycje sportowe i turystyczne oparte na koncepcji ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w struktury przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne regionu. Ekologiczny rozwój turystyki powinien być nastawiony na budowę małych ośrodków dla turystów poszukujących spokoju i odosobnienie oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie degradacji walorów przyrodniczych. Teren gminy predysponowany jest do rozwoju dwóch rodzajów aktywizacji ekoturystycznej:

 • agroturystyka – tworzona w oparciu o bazę noclegową i żywieniową indywidualnych gospodarstw rolnych;
 • turystyka wiejska – baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach. Mogą to być: nowo budowane niewielkie ośrodki, istniejące zabudowania folwarczne, pola biwakowe, campingi. Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących form ekoturystyki;
 • krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma dotyczy zarówno turystów wypoczywających kilka godzin, jak i kilka dni;
 • rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością zakwaterowania oraz uprawiania: wędkarstwa, pływania, grzybobrania itp.;
 •  turystyka specjalistyczna:
   - turystyka rowerowa;
   - obserwacje przyrody;
   - fotografika i malarstwo;
   - hippika;
   - myślistwo;
   - wędkarstwo;
  - turystyka zdrowotna;
  - „zielone szkoły”.

 

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim:

 • zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych;
 • przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w większych wsiach;
 • przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie parkingów, ogrodzenia oraz inne działania zależne od specyfiki miejsca;
 • uzgodnić z właścicielami zbiorników wodnych zasady bezkolizyjnego użytkowania turystycznego;
 • zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie wypoczywających: pola biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, ambony;
 • oznakować dodatkową sieć szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych i powiązać ją z istniejącą siecią znakowanych tras w sąsiednich gminach.


Walory przyrodnicze regionu powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury turystycznej, szczególnie bazy noclegowo – gastronomicznej. Równie istotne jest stałe zwiększanie standardu istniejących obiektów. Ponadto wskazane jest, wzorem obiektów hotelowych w Dobrej, wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych, przede wszystkim poprzez adaptację zespołów pałacowo – parkowych i zabudowań folwarcznych na hotele, zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi im ośrodkami sportów np.: jeździeckimi. Aby wykorzystać istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić ich standard, dostosować infrastrukturę do wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu przestrzennego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.