Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobroszyce, Rynek 16, 56-410 Dobroszyce.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@dobroszyce.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z ustawowo określonymi terminami archiwizacji. 
  5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi o organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonych do zmiany studium uwag lub wniosków.
  8. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobroszyce
w dniu 24.01.2023 r.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.