Biuletyn Informacji Publicznej
 
Polub nas na Facebook Obserwuj nas na Instagram
 
Zmień kontrast Zmień rozmiar czcionki

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z rozpoczęciem podpisywania przez Gminę Umów o powierzenie grantu w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" zamieszczamy w wersji edytowalnej pełnomocnictwa. Dokument jest niezbędny w celu podpisania umowy o powierzenie grantu dla Grantobiorców, którzy nie są jedynymi właścicielami nieruchomości lub osób działających w ich imieniu. Pełnomocnictwo można również pobrać w Urzędzie Gminy Dobroszyce.

PEŁNOMOCNICTWO 


Lista Grantobiorców wskazanych do podpisania umowy - Dobroszyce III nabór


Zestawienie złożonych wniosków w dniach od 15 grudnia 2021r. do 29 grudnia 2021r. w ramach zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"

LISTA RANKINGOWA GRANTOBIORCÓW 

------------------------------------------        III Nabór Wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”

Gmina Dobroszyce informuje, że organizuje nabór Wniosków o udzielenie grantu.

Termin naboru: od 15 grudnia 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. do godziny 14.00

Dofinansowanie: 85% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż  15 000 zł  do instalacji gazowych
i kotłów na biomasę oraz do 35 000 zł na pozostałe typy instalacji.

Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie jest ograniczona.

UWAGA!!!

O przyznaniu dofinansowania decyduje ilość przyznanych punktów (zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego), a w przypadku takiej samej sumy punktów o kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Ogrzewanie elektryczne wraz z fotowoltaiką
  • Pompa ciepła powietrze / powietrze
  • Pompa ciepła powietrze / woda
  • Kocioł na pellet automatyczny 5 klasy
  • Kocioł na biomasę automatyczny 5 klasy
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Kominek z zamkniętą komorą spalania 5 klasy

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przystąpieniu do projektu grantowego

Procedura realizacji projektu grantowego 15.12.2021 r. 

Wniosek o udzielenie grantu 15.12.2021 r + Załączniki------------------------------------------


PROJEKTY ZAKOŃCZONE 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU --> https://euprojekty.pl/wasosz/


Uprzejmie informujemy, że ostatni dyżur Eksperta merytorycznego w ramach Projektu Grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędzie się 8 października 2021  r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach.

 

Jednym z wymaganych załączników potrzebnych przy składaniu wniosku o płatność jest pisemne potwierdzenie spełnienia wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia.

Uzyskanie tej akceptacji od eksperta merytorycznego będzie możliwe jedynie do 15.10.2021 r.


Przypominamy, że każdy Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych do dnia 29.10.2021r. 

 ------------------------------------------

Informujemy, że kolejny DYŻUR EKSPERTA merytorycznego w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędzie się

--> 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

--> godz. od 9.00 do 17.00

--> Świetlica Wiejska w Nowicy

 

 

 

------------------------------------------

Informujemy, że kolejny DYŻUR EKSPERTA merytorycznego w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędzie się

--> 14 grudnia 2020 r.

--> godz. od 9.00 do 17.00

--> Świetlica Wiejska w Nowicy

 W trakcie dyżurów ekspert merytoryczny będzie oferował wsparcie techniczne Grantobiorcom, jeśli chodzi o fachową wiedzę związaną z wymianą źródła ciepła i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze sprawdzeniem jej zgodności z wymogami projektu zawartymi w procedurze realizacji projektu grantowego oraz pisemnie potwierdzi spełnienie wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia.

Jednocześnie przypominamy, że opinię eksperta pana Dawida Kościółka można uzyskać również pod adresem e-mail: wymianapieca@gmail.com.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zalecamy jednak formę kontaktu drogą e-mailową.

 

------------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z rozpoczęciem podpisywania przez Gminę Umów o powierzenie grantu w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zamieszczamy w wersji edytowalnej pełnomocnictwa. Dokument jest niezbędny w celu podpisania umowy o powierzenie grantu dla Grantobiorców, którzy nie są jedynymi właścicielami nieruchomości lub osób działających w ich imieniu. Pełnomocnictwo można również pobrać w Urzędzie Gminy Dobroszyce.

Załącznik Nr 1 - WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU

Załącznik Nr 2 do umowy - PEŁNOMOCNICTWO

 


------------------------------------------

Pod poniższym linkiem znajduje się TRZECIA lista częściowa Grantobiorców wskazanych do podpisania umowy w gminie Dobroszyce

Trzecia lista częściowa Grantobiorców

 

------------------------------------------

 

Pod poniższym linkiem znajduje się DRUGA lista częściowa Grantobiorców wskazanych do podpisania umowy w gminie Dobroszyce

Druga lista częściowa Grantobiorców

 

- ostatnia lista częściowa ukaże się w najbliższych dniach

- od piątku, tj. 30 października 2020 r. rozpocznie się podpisywanie z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”

- każdy Grantobiorca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania Umowy o powierzenie grantu.


------------------------------------------

 

Informujemy, że DYŻUR EKSPERTA merytorycznego w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędzie się

--> 30 października 2020 r.

--> godz. od 10.00 do 18.00
    (przerwa w godz. 14:00 - 14:30)

--> Świetlica Wiejska w Nowicy

 

W trakcie dyżurów ekspert merytoryczny będzie oferował wsparcie techniczne Grantobiorcom, jeśli chodzi o fachową wiedzę związaną z wymianą źródła ciepła i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze sprawdzeniem jej zgodności z wymogami projektu zawartymi w procedurze realizacji projektu grantowego oraz pisemnie potwierdzi spełnienie wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia.

Jednocześnie przypominamy, że opinię eksperta pana Dawida Kościółka można uzyskać również pod adresem e-mail: wymianapieca@gmail.com.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zalecamy jednak formę kontaktu drogą e-mailową.

 

 

------------------------------------------

 

Lista częściowa Grantobiorców wskazanych do podpisania umowy w gminie Dobroszyce -->

 

Kolejne częściowe listy ukażą się w najbliższych dniach. Po 23 października 2020 r. gmina przystąpi do podpisywania umów z Grantobiorcami, którzy przeszli pozytywnie audyt energetyczny. Termin podpisania umowy zostanie ustalony z każdym Grantobiorcą indywidualnie telefonicznie.

 


------------------------------------------

 

 

------------------------------------------

AUDYT ENERGETYCZNY

Informacja dla osób uczestniczących w projekcie pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy".

Gmina Wąsosz (Lider Projektu) informuje, że został wybrany Wykonawca, który w najbliższym czasie przeprowadzi u Grantobiorców uproszczone audyty energetyczne.

Dane firmy:
GREEN R&D sp. z o.o.
Dawid Kościółek
ul. Józefa Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław

 

------------------------------------------

 

WAŻNA INFORMACJA!

 

W związku z napływającymi niepokojącymi informacjami  na temat osoby podającej się za wykonawcę mającego przeprowadzać audyt energetyczny w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”

Gmina Dobroszyce informuje że NIE ZLECAŁA żadnym firmom wykonywania takich usług, a osoba podająca się za audytora  NIE JEST i w żaden sposób nie była powiązana z Gminą Dobroszyce.

Prosimy zachować czujność. Gmina Dobroszyce nie ponosi odpowiedzialności za podpisanie jakichkolwiek  umów w tej sprawie.

 

Ponadto informujemy, że obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy audytu energetycznego w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, którego wynik zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie internetowej www.europrojekty.pl/wasosz/

 

------------------------------------------

 

LISTA RANKINGOWA

 

Publikujemy zestawienie złożonych wniosków w dniach od 8 czerwca do 30 czerwca w ramach zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"

 

 

------------------------------------------

 

 

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW!

 

Uprzejmie informujemy, że od 5 czerwca 2020 r. obowiązują nowe uproszczone druki WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

 

Druki obowiązujących wniosków oraz Procedurę realizacji projektu grantowego można pobrać ze strony internetowej www.dobroszyce.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Dobroszyce w godzinach pracy.

Bardzo ważne!!!

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski składać na nowych drukach obowiązujących od 5 czerwca br.

Jednocześnie przypominamy, że nabór rozpoczyna się 8 czerwca 2020r. od godz. 8:00 i będzie trwał do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00.

 

Zwracamy uwagę na wnikliwe zapoznanie sie przez Państwa z treścią poniższych dokumentów

 

--> Ogłoszenie o przystąpieniu do projektu grantowego

--> Procedura realizacji projektu grantowego 05.06.2020

--> Wniosek o udzielenie Grantu 05.06.2020

--> ZAŁĄCZNIK NR 1 Pełnomocnictwo

--> ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie właściciela współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia

--> ZAŁĄCZNIK NR 3 RODO

--> ZAŁĄCZNIK NR 4 Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego

--> ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie o pomocy de minimis w tym jednorazowych odpisach amortyzacji

 

 

------------------------------------------

Informujemy, że 8 czerwca 2020 r. rusza nabór wniosków na wymianę pieców na ekologiczne, potrwa do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Projekt dotyczy wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła tzw. "kopciuchów" na:

- pompy ciepła do co.,

- pompy ciepła co. wspomagane instalacją fotowoltaiczną,

- ogrzewanie elektryczne wspomagane instalacją fotowoltaiczną,

- kocioł na biomasę 5 klasy (tzw. Pellet),

- kocioł gazowy.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.